Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i Norge og arbejder i et andet nordisk land for en offentlig arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i Norge og arbejder i et andet nordisk land for en offentlig arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst.

Definition på "offentlig arbejdsgiver"

Du anses for at have en offentlig arbejdsgiver, når du er ansat af staten, et "fylke", en kommune eller en offentligretlig institution, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighed i de øvrige nordiske lande. Statslige universiteter og højskoler i andre lande end Finland, anses som offentlige arbejdsgivere. De finske universiteter anses som private arbejdsgivere. Et aktieselskab, som ejes af staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbejdsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbejdsgiver, når virksomheden anses som en driftsvirksomhed.

Se her hvis du ikke har en offentlig arbejdsgiver - "Bor du i Norge og arbejde i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver?".

Norsk offentlig arbejdsgiver

Arbejder du i et andet nordisk land og modtager løn fra en norsk offentlig arbejdsgiver, skal lønnen kun beskattes i Norge.

Offentlig arbejdsgiver som er hjemmehørende i et andet nordisk land

Arbejder du i et andet nordisk land og modtager løn fra en offentlig arbejdsgiver, som er hjemmehørende i det land hvor du arbejder, skal lønnen beskattes i det land. Udfører du hele eller en del af arbejdet i Norge, skal lønnen for arbejde udført i Norge normalt kun beskattes i Norge.

Beskatning i Norge

Lønindkomst som beskattes i et andet nordisk land, skal altid medregnes i den norske selvangivelse. Du skal også udfylde skemaet "Nedsetting av inntektsskat på lønn" (RF-1150)" som du sender med selvangivelsen. Ved ligningen i Norge får du en nedsættelse af den norske skat efter reglerne for exemption med progression, således at du ikke betaler skat på lønindtægten både i arbejdslandet og i Norge.

Løn, som bliver beskattet i et andet nordisk land, bliver ikke beskattet i Norge, men indgår ved beregningen af norsk skat af dine øvrige indtægter. Først beregnes skatten på alle indkomster, dvs. både indtægt som beskattes i Norge og lønindtægt fra de andre nordiske lande. Derefter bliver det totale skattebeløb nedsat med den del af skatten som forholdsmæssigt falder på indkomsten fra det andet nordiske land. Dette medfører, at der ikke bliver norsk skat på den lønindtægt som beskattes i de andre nordiske lande. Dette betyder også, at skatteniveauet på den indkomst som skal beskattes i Norge bliver det samme som om hele indkomsten var blevet beskattet i Norge. (progressionseffekt).

Skatten på hele indkomsten skal altså nedsættes med den del af skatten, som forholdsmæssigt falder på lønindkomsten i det andet nordiske land. Der tages ikke hensyn til hvor meget skat du faktisk har betalt i udlandet.

Grænsegængere

Grænsegænger er personer, som bor i Norge i en grænsekommune til Sverige eller Finland og arbejder i en grænsekommune på den anden side af grænsen. Der gælder specielle regler for grænsegængere. Er du grænsegænger, skal du kun betale skat af lønindkomsten i Norge. Det er en betingelse, at du regelmæssig opholder dig mindst to dage om ugen (med overnatning) i din faste bolig i Norge.  

VŠlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Menu
 
Logo