Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Norge for en privat arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder i Norge for en privat arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst.

Se her hvis du har en offentlig arbejdsgiver, arbejder som sømand , flyvende personel, arbejder på norsk kontinentalsokkel, eller arbejder som artist eller idrætsudøver.

Din arbejdsgiver er fra Norge

Du skal betale skat af lønnen i Norge. Der findes visse undtagelser, se nedenfor under ”Særregler”.

Beregning af norsk skat, se Eksempler på skatteberegning.

Din arbejdsgiver er fra et andet land end Norge

Du skal betale skat i Norge når en af følgende betingelser er opfyldt:

Er ingen af disse betingelser opfyldt, er lønnen kun skattepligtig i det land, hvor du bor. Der findes visse undtagelser, se nedenfor under ”Særregler”.

Særregler

Grænsegængere

Bor du i en kommune i Sverige eller Finland, som grænser op til Norge, og arbejder i en kommune i Norge, som grænser op til det land, hvor du bor, er du omfatte af grænsegængerreglen. Grænsegængerreglen indebærer, at du kun skal betale skat af lønnen i det land hvor du bor. Det er en betingelse, at du normalt opholder dig i din faste bolig i det land som du er bosat i mindst to dage om ugen, med en overnatning.

Den nye Svinesundsbroen

Bor du i Sverige og arbejder med vedligeholdelse og drift af den nye Svinesundsbroen, betaler du kun skat af lønnen i Sverige, selvom du har udført arbejdet i Norge.

Bestyrelseshonorar

Bor du i et andet nordisk land og modtager bestyrelseshonorar fra et selskab i Norge, er bestyrelseshonoraret skattepligtigt i Norge. Dette gælder, uanset hvor arbejdet er udført.

Bestyrelseshonoraret kan også være skattepligtigt i det land, hvor du bor, og du skal indsende oplysninger om indkomsten til selvangivelsen i dit bopælsland. Bliver bestyrelseshonoraret beskattet både i Norge og bopælslandet, er det bopælslandet som skal sørge for, at indkomsten ikke bliver dobbeltbeskattet.

Medlemskab i trygden (social sikring)

Der findes specielle regler, som bestemmer i hvilket land du skal være medlem af trygden (social sikring). Du bør kontakte myndigheden, der tager sig af den sociale sikring i det land, hvor du bor, eller NAV i Norge for mere information.

VŠlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Menu
 
Logo