Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i Norge og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver?

Dette gælder for dig som bor i Norge og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst.

Se her hvis du har en offentlig arbejdsgiver, arbejder som sømand eller flyvende personel, arbejder på dansk kontinentalsokkel, eller du har indkomst som artist eller idrætsudøver.

Din arbejdsgiver er fra arbejdslandet

Du skal betale skat af lønnen i arbejdslandet. Der findes visse undtagelser, se nedenfor under ”Særregler”.

Din arbejdsgiver er fra et andet land end arbejdslandet

Du skal betale skat af lønnen i arbejdslandet når en af følgende betingelser er opfyldt:

Er ingen af disse betingelser opfyldt, er lønnen kun skattepligtig i Norge. Der findes visse undtagelser, se nedenfor under ”Særregler”.

Lønindkomsten som skal beskattes i et andet nordisk land, er også skattepligtig i Norge.

For at undgå dobbeltbeskatning kan du få en forholdsmæssig nedsættelse af den norske skat. Skattenedsættelsen medfører, at der ikke betales norsk skat af den lønindkomst, som beskattes i det andet nordiske land. Det betyder også, at skatteniveauet på den øvrige indkomst, som kun skal beskattes i Norge, bliver den samme, som hvis hele indkomsten var skattepligtig i Norge (progressionseffekt). Det har ingen betydning for hvor meget skat du faktisk har betalt i arbejdslandet.

Arbejdsindkomsten som er optjent i et andet nordisk land, skal altid medregnes i den norske selvangivelse. For at få nedsættelse i norsk skat, må du indsende skemaet ”Nedsetting av innteksskatt på lønn” (RF-1150) sammen med selvangivelsen.

Særregler

Grænsegængere

Bor du i en kommune i Norge, som grænser op til Sverige og arbejder i en grænsekommune i Sverige, er du omfattet af grænsegængerreglen. Det samme gælder, hvis du bor i en kommune i Norge som grænser op til Finland og arbejder i en grænsekommune i Finland. Grænsegængerreglen indebærer, at du kun skal betale skat af lønnen i det land, hvor du bor. Det er en betingelse, at du normalt opholder dig i din faste bolig i det land, som du er bosat i mindst to dage om ugen med en overnatning.

Den nye Svinesundsbroen

Bor du i Norge og arbejder med vedligeholdelse af drift af den nye Svinesundsbroen, betaler du skat af lønnen i Norge, selvom du har udført arbejdet i Sverige.

Bestyrelseshonorar

Du skal betale skat i Norge hvis du modtager bestyrelseshonorar fra et selskab i et andet nordisk land. Indkomsten kan også beskattes i det land hvor selskabet er hjemmehørende. Dette gælder uanset hvor arbejdet er udført.

Har du betalt skat i et andet nordisk land, kan du anmode om fradrag i norsk skat for den skat du har betalt der, såkaldt creditfradrag. Du skal indsende skemaet ”Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag” (RF-1147) sammen med selvangivelsen.

Medlemskab af trygden (social sikring)

Der findes specielle regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem af trygden (social sikring). Du bør kontakte NAV Norge eller tilsvarende sociale myndighed i det land, hvor du arbejder, for mere information.

VŠlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Menu
 
Logo