Exempel på skatteuträkning – 2019

Här kan du se vad skatten blir på vissa nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor på Island.

Beräkningen gäller för en person som:

  • bor på Island hela året
  • är över 16 år och ogift utan barn som hon/han försörjer
  • enbart har löne- eller pensionsinkomster från Island
  • inte betalar kyrkoskatt (saknar betydelse på Island)

Vid uträkningen av skatten  har använts de preliminära stats- och kommunalskatter på löneinkomster som beräknas på två nivåer, 36,94 och 46,25 procent för 2019, beroende på den totala inkomsten.

Nedanstående tabell visar skatten för en person  som enbart har löneinkomst och som betalar 4 procent av sin lön till en allmän pensionsfond (obligatoriskt). Inbetalningen till pensionsfonden är inte skattepliktig förrän pensionen betalas ut.

Lön pr. år

Avdrag för inbetalning
till pensionsordning

Grundavdrag

Slutlig skatt

1.700.000

68.000

677.358

0

3.400.000

136.000

677.358

528.363

6.800.000

272.000

677.358

1.734.085

8.500.000

340.000

677.358

2.336.565

Nedanstående tabell visar skatten for en person som enbart har pension (Pensionärer betalar inte till pensionsfond).

Lön pr. år

Avdrag för inbetalning
till pensionsordning

Grundavdrag

Slutlig skatt

1.700.000

-

677.358

0

3.400.000

-

677.358

578.602

6.800.000

-

677.358

1.834.562

8.500.000

-

677.358

2.462.542

Du kan ha andra skattemässiga avdrag kan som påverkar beräkningen av skatten. Du kan själv räkna ut din skatt här