Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar ombord på ett fartyg som är registrerat i Island och som går i internationell trafik?

Denna information riktar sig till dig som är bosatt i ett annat nordiskt land och som arbetar ombord på ett fartyg som är registrerat i Island och som går i internationell trafik. Här behandlas endast beskattningen av sådan arbetsinkomst.

Internationell trafik

Med internationell trafik menas här transport med fartyg utom då fartyget bara används mellan platser i ett enda nordiskt land.

Beskattning i Island

Den inkomst som du får för arbete ombord på ett isländskt fartyg beskattas i Island.

Med isländskt fartyg jämställs fartyg som er registrerat i ett annat land när fartyg befraktas på så kallad bareboat basis av ett isländskt rederi.

Du hittar information om beskattning från arbete ombord på ett isländskregistrerat fartyg som har uppdrag på dansk eller norsk kontinentalsockel under rubriken "Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar på dansk kontinentalsockel?" eller "Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar på norsk kontinentalsockel?

Beskattning i bosättningsland

Inkomsten från arbete på isländskt fartyg i internationell trafik kan också vara skattepliktig i ditt bosättningsland. Du ska därför alltid lämna upplysning om din utländska inkomst i din deklaration i bosättningslandet.

Om du beskattas både i Island och i det land där du är bosatt är det ditt bosättningsland som ska undanröja dubbelbeskattningen.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land du är bosatt eller Tryggingastofnun ríkisins (tr.is) för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige