Bor du i Island och är anställd som flygande personal i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Island och som är anställd i ett annat nordiskt land i ett nordiskt flygbolag för att arbeta ombord på flygplan. Informationen gäller bara beskattningen av arbetsinkomsten.

Beskattning i det land där du är anställd

Lönen är undantagen från beskattning i det land där du är anställd. Detta gäller både när du flyger i inrikestrafik och i internationell trafik.

Beskattning i Island

Lönen är skattepliktig i Island. Har du fått traktamenten för att täcka kostnader i ditt arbete, är det isländska regler som gäller för beräkning av skattepliktigt belopp.

Du ska ta upp arbetsinkomsten och dina traktamenten i din isländska deklaration, men du ska också fylla i blanketten RSK 3.11 med den del av traktamentet som är skattefritt enligt isländska regler.

Socialförsäkring

Särskilda regler bestämmer i vilket land du ska vara socialförsäkrad. För att få mer information bör du ta kontakt med Tryggingastofnun rí­kisins (www.tr.is/) eller motsvarande myndighet i det landet du är anställd.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige