Bor du på Island och har ränteinkomster/ränteutgifter från ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som på bor i Island och har ränteinkomster/ränteutgifter från ett annat nordiskt land och tar bara upp beskattningen av dessa inkomster/utgifter.

Ränteinkomster

Är du bosatt och obegränsat skattskyldig på Island beskattas ränteinkomster från andra nordiska länder på Island.

Med räntor menas nominella inkomster från fordringar, t.ex. räntor på bankkonto m.m. eller på obligationer.

Ränteinkomster beskattas som kapitalinkomst enligt allmänna regler. Skatten på kapitalinkomster är 22% på Island.

Du ska inte betala skatt på ränteinkomster i utbetalningslandet. Om skatteavdrag har gjorts på dina ränteinkomster från ett annat nordiskt land kan du begära återbetalning av denna skatt. Kontakta skattemyndigheten eller banken i utbetalningslandet.

Ränteutgifter

Ränteutgifter är inte avdragsgilla på Island. Ränteutgifter på bostadslån kan ge rätt till räntebidrag. Detta gäller även räntor på utländska lån.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige