Bor du i ett annat nordiskt land och får pension från Island?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och får pension från Island. Informationen avser endast beskattningen af din isländska pension.

Beskattning i Island

Du ska betala skatt av pensionen i Island. I det sammanhanget spelar det ingen roll om pensionen betalas ut av Tryggingastofnun ríkisins eller pensionfonder. Skattesatsen är den samma som för pensionärer som bor i Island. Du får också ett helt personavdrag  på pensionen..
Du måste lämna in en deklaration i Island där endast dina isländska inkomster tas upp.

Beskattning i bosättningslandet

Pensionen kan också vara skattepliktig i dit bosättningsland. Du ska därför alltid uppge din utländska inkomst i din inkomstdeklaration i bosättningslandet. I det fall du beskattas både i Island och i det land där du är bosatt, är det bosättningslandet som ska undanröja dubbelbeskattningen i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige