Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Island för en offentlig arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Island för en offentlig arbetsgivare och tar bara upp beskattningen av denna inkomst.

Definition av "offentlig arbetsgivare"

Du har en offentlig arbetsgivare när du är anställd av staten, en kommun, en offentligrättslig institution eller motsvarande förvaltningsmyndighet i någon av de övriga nordiska länderna. Statliga universitet och högskolor i andra länder än Finland, ses som offentlig arbetsgivare. De finska universiteten ses som privat arbetsgivare. Ett bolag som ägs av staten eller en kommun m.fl. anses inte som en offentlig arbetsgivare. Staten, kommun m.fl anses inte heller som en offentlig arbetsgivare när verksamheten bedrivs som affärsverksamhet.

Har du inte en offentlig arbetsgivare, ska du beskattas enligt reglerna som är beskrivna under "Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Island för en privat arbetsgivare".

Isländsk offentlig arbetsgivare

Arbetar du på Island för en isländsk offentlig arbetsgivare betalar du skatt på Island efter allmänna regler.

Om du utför arbetet helt eller delvis i det land där du är bosatt ska lön för detta arbete normalt beskattas i ditt bosättningsland

Offentlig arbetsgivare från ett annat nordiskt land

Arbetar du på Island för en offentlig arbetsgivare från ett annat nordiskt land ska lönen normalt beskattas i det land där arbetsgivaren hör hemma.

Beskattning på Island

Begränsat skattskyldig

Du är begränsat skattskyldig på Island när du arbetar på Island för en isländsk offentlig arbetsgivare samtidigt som du är bosatt i ett annat land. Din löneinkomst från den isländske arbetsgivaren beskattas på Island när arbetet är utfört här.

Obegränsat skattskyldig

Du kan bli obegränsat skattskyldig på Island om du har en bostad till ditt förfogande på Island eller om du övernattar på Island så många gånger att du blir skattskyldig här enligt reglerna om uppehåll på Island. Se vidare under avsnittet "Allmän information - Obegränsad skattskyldighet".

Din löneinkomst från den offentliga arbetsgivaren beskattas efter allmänna regler. Du ska lämna en självdeklaration på Island.

Beskattning i bosättningslandet

Du är fortsatt obegränsat skattskyldig i ditt bosättningsland, vilket innebär att inkomsten är skattepliktig även där.

Du ska redovisa inkomsten i deklarationen i ditt bosättningsland. Om du beskattas både på Island och i ditt bosättningsland ska ditt bosättningsland ta hänsyn till att inkomsten har beskattats på Island.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige