Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet islantilaisella aluksella joka on kansainvälisessä liikenteessä?

Asutko jossain muussa Pohjoismaassa ja työskentelet kansainvälisessä liikenteessä olevalla aluksella, joka lippuvaltio on Islanti. Seuraavassa on tietoa tästä työstä saadun palkan verotuksesta.

Kansainvälinen liikenne

Kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan kaikkea aluksella tehtävää kuljetusta paitsi silloin kun alusta käytetään vain yhden Pohjoismaan alueiden välisessä liikenteessä.

Verotus Islannissa

Islantilaisella aluksella ansaittu tulo verotetaan Islannissa.

Islannissa asuvan henkilön niin sanotuin bareboat-ehdoin rahtaama ulkomainen laiva rinnastetaan ruotsalaiseen alukseen

Verotus asuinvaltiossa

Islantilaisella aluksella kansainvälisessä liikenteessä ansaittu tulo voi olla veronalaista myös asuinvaltiossasi. Sen tähden sinun tulee aina ilmoittaa asuinvaltiosi veroilmoituksella ulkomailta saamasi tulo.

Jos sinua verotetaan sekä Islannissa että asuinvaltiossasi, asuinvaltiosi tulee huolehtia kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta.

Jos työskentelet islantilaisella aluksella, jolla on työtehtäviä tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla, tietoa verotuksesta löytyy osiosta "Asutko Islannissa ja työskentelet tanskalaisella mannerjalustalla?" tai "Asutko Islannissa ja työskentelet norjalaisella mannerjalustalla?".

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä asuinvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin tai Islannissa (tr.is) saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Norja | Suomi | Ruotsi