Asutko Islannissa ja saat eläkettä toisesta Pohjoismaasta?

Seuraavassa kerrotaan, kuinka muusta Pohjoismaasta saatava eläke ja elinkorko vaikut­ta­vat Islannissa kirjoilla olevien eläkeläisten verotukseen.

Islannin verotuksen yleinen sääntö

Tässä yhteydessä eläkkeellä tar­koi­tetaan kaikkia sosiaalivakuutuksen maksuja kuten vanhuuseläkettä, invalidieläkettä, vam­maistukea, tulotakuuta, lapseneläkettä ja äitiysrahaa. Sama koskee vahinkovakuutus­yhtiöiltä saatavia elinkorkomaksuja.

Niiden, jotka ovat kirjoilla Islannissa, mutta saavat eläkettä tai elinkorkoa muusta Pohj­ois­­maas­ta, on ilmoitettava kyseiset tulot veroilmoituksessaan. Näitä tuloja ei veroteta Is­lan­nissa, ja mikäli eläkeläisellä tai elinkoron saajalla ei ole muuta tuloa, hän ei maksa ve­roa Islannissa. Mikäli eläkeläisellä tai elinkoron saajalla on tuloa Islannissa samana vuon­na, kun hän saa eläkettä tai elinkorkoa muusta Pohjoismaasta, nämä maksut otetaan  hän­tä Islannissa verotettaessa huo­mi­oon seuraavan esimerkin mukaisesti:

Esimerkki:

Islannissa hankitut tulot                      4.000.000 Isk

Ulkomainen eläke/elinkorko                1.000.000 Isk

5.000.000 Isk:sta lasketaan valtionvero 698.534 Isk ja kunnallisvero 655.000 Isk. Islan­nissa ansaittu tulo on 80% kokonaistulosta, joten perittävä valtionvero on 80% 698.534 Isk:sta eli 558.827ja kunnallisvero 80% 655.000 Isk:sta eli 524.000 Isk.

Muusta pohjoismaasta saatu eläke tai elinkorko vaikuttaa lapsilisien maksuperusteisiin ja korkojen huomioimiseen verotuksessa.

Poikeuksena on Norjasta saatava eläke

Jos eläke maksetaan Norjasta ja Norja on verottanut eläkkeen, verokohtelu Islannissa on sama kuin edellä kerrottu. Pääsääntöisesti Norja ei kuitenkaan verota eläkettä, jolloin eläke verotetaan Islannissa. Vuodesta 2009 alkaen tästä Norjan eläkkeestä ei enää ole mahdollista tehdä max 20 000 SEK suuruista vähennystä.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Norja | Suomi | Ruotsi