Asutko Islannissa ja työskentelet julkissektorin työnantajan palveluksessa toisessa Pohjoismaassa?

Seuraavassa on tietoa sinulle joka asut Islannissa ja työskentelet julkissektorilta olevan työnantajan palveluksessa toisessa Pohjoismaassa. Seuraavassa on tietoa tästä työstä saadun tulon verotuksesta.

"Julkissektorin työnantajan" määritelmä

Työnantajasi on julkissektorilta, kun olet julkisyhteisön eli valtion, aluehallinnon, kunnan, julkisoikeudellisen laitoksen tai muun vastaavan hallintoviranomaisen palveluksessa jossain toisessa Pohjoismaassa. Muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa pidetään esimerkiksi valtion yliopistoja ja korkeakouluja julkisyhteisöinä. Suomessa yliopistot katsotaan yksityisiksi työnantajiksi. Yhtiötä, jonka omistaa valtio, kunta ym. ei pidetä julkissektorin työnantajana. Valtiota, kuntaa yms. ei myöskään katsota julkissektorin työnantajaksi, kun toiminta on liiketoimintaa.

Lue lisää jos  työskentelet toisessa Pohjoismaassa yksityissektorin työnantajalle?"

Islantilainen julkissektorin työnantaja

Jos lähdet toiseen Pohjoismaahan Islannista olevan julkissektorin työnantajan palveluksessa, palkkasi verotetaan yksinomaan Islannissa.

Työntekovaltiosta oleva julkissektorin työnantaja

Jos työskentelet muussa Pohjoismaassa työntekovaltiosta olevan  työnantajan palveluksessa, palkkasi verotetaan työntekovaltiossa.

Jos teet osan työstä Islannissa, tähän työhön perustuva palkan osa verotetaan yleensä yksinomaan islannissa.

Verotus Islannissa

Kun asut ja olet yleisesti verovelvollinen Islannissa, sinun on annettava Islannissa veroilmoitus sekä Islannista että muualta saamastasi  tulosta.

Kaksinkertainen verotus poistetaan siten, että Islanti  alentaa kokonaistulon perusteella laskettua veroaan vähentämällä siitä sen Islannin veron osan, joka aiheutuu ulkomaantulosta.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Norja | Suomi | Ruotsi