Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Skatteoppgjør

Du får skatteoppgjøret i begynnelsen av juni i året etter inntektsåret. Har du ikke levert skattemeldingen, blir inntekten fastsatt ved skjønn og skatten beregnet på grunnlag av dette. Skattekontoret sender ut et skatteoppgjør med opplysninger om skattegrunnlaget og beregnet skatt. Har du levert skattemeldingen, kan du, med hjelp av PIN-koder, laste ned skatteoppgjøret på www.rsk.is.

Hvor skal du betale restskatt eller få tilbakebetalt overskytende skatt?

I Reykjavik er det Tolldirektoratet (Tollstjórinn) som har ansvaret for innkreving av restskatt, tilbakebetaling av for mye betalt skatt og utbetaling av tilgodehavende i forbindelse med barnetrygd og rentestøtte. Utenfor Reykjavik er det sysselmennene som har ansvaret for innkreving av restskatt og tilbakebetaling.

Klage

Klagefristen for utliknet skatt er 60 dager fra skatteoppgjøret ble kunngjort. Klagen skal sendes til skattekontoret. Skattekontorets avgjørelse kan ankes til skattenemnda. Klagen må være nemnda i hende innen tre måneder fra den dag skattekontorets avgjørelse er datert.

Meny
 
Logo