Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Begrenset skatteplikt

Hva betyr det å være begrenset skattepliktig?

Er du bosatt i et annet land enn Island, er du begrenset skattepliktig i Island for inntekter som lønn, styregodtgjørelse, skattepliktig stipend mv. som du opptjener i Island, samt for inntekt av fast eiendom i Island.

Hvem har begrenset skatteplikt?

Er du ikke bosatt i Island, men skal arbeide der midlertidig, det vil si i mindre enn seks måneder i løpet av en tolvmånedersperiode, er du begrenset skattepliktig i Island for den inntekten som du opptjener mens du oppholder deg og arbeider i Island.

Om du verken er bosatt i Island eller oppholder deg der, men får inntekt fra Island i form av styregodtgjørelse, skattepliktig stipend mv., er du begrenset skattepliktig i Island.

Bor du i utlandet og leier ut eller selger din bolig i Island, skattlegges inntekten i Island som kapitalinntekt. Utbytte på islandske aksjer eller andeler i islandske verdipapirfond, og renter er også skattepliktig som kapitalinntekt.

Har du pensjon fra Island, blir du beskattet som etter de samme regler som gjelder for personer som bor på Island.

Meny
 
Logo