Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Begrenset skatteplikt

Hva betyr det å være begrenset skattepliktig?

Er du begrenset skattepliktig er du bare skattepliktig i Island for inntekter i Island i form av lønn, styregodtgjørelse, skattepliktig stipend mv., samt for inntekt av fast eiendom i Island.

Hvem har begrenset skatteplikt?

Er du ikke bosatt i Island, men skal arbeide der midlertidig, det vil si i mindre enn seks måneder i løpet av en tolvmånedersperiode, er du begrenset skattepliktig i Island for den inntekten som du opptjener mens du oppholder deg og arbeider i Island.

Om du verken er bosatt i Island eller oppholder deg der, men får inntekt fra Island i form av styregodtgjørelse, skattepliktig stipend mv., er du begrenset skattepliktig i Island.

Bor du i utlandet og leier ut din bolig eller selger en fast eiendom/borettslagsleilighet som er din bolig i Island, beskattes inntekten i Island som kapitalinntekt. Utbytte på islandske aksjer eller andeler i islandske verdipapirfond, og renter beskattes også som kapitalinntekt.

Har du pensjon fra Island, blir du beskattet som etter de samme regler som gjelder for personer som bor på Island.

Meny
 
Logo