Bor du i Island og får trygdeytelser fra et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Island og som får trygdeytelser fra et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av dine trygdeytelser. Får du pensjon fra et annet nordisk land, se pensjon.

Skattlegging i utbetalingslandet

Trygdeytelser som utbetales fra andre nordiske land, kan være skattepliktige der.

Skattlegging i Island

Du skal oppgi trygdeytelsen i din islandske skattemelding under "Indkomst från utlandet". Hovedregelen er at trygdeytelsen er skattepliktig i utbetalingslandet. Ved skattefastsettingen på Island tar man hensyn til trygdeytelser som er utbetalt fra et annet nordisk land i løpet av inntektsåret. Island tar med inntekten i skattegrunnlaget, men setter ned den islandske skatten på inntekten ved å gi fradrag for den delen av inntektsskatten som faller på inntekten fra det andre landet.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige