Bor du i Island og har renteinntekter/rentekostnader i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som er bosatt i Island og som har renteinntekter/rentekostnader fra et annet nordisk land.

Renteinntekter

Er du bosatt og fullt skattepliktig i Island, skattlegges renteinntekter fra andre nordiske land i Island.

Med renter menes inntekt av fordringer, herunder renter på innskudd i banker mv. og obligasjoner.

Renteinntekt skattlegges som kapitalinntekt etter de alminnelige regler. Skattesatsen på kapitalinntekt er 22% i Island.

Du skal ikke betale skatt på rentene i utbetalingslandet. Er det feilaktig trukket skatt i det andre nordiske landet, kan du kreve å få tilbakebetalt den skatt som er trukket. Ta kontakt med skattemyndighetene eller banken i det andre nordiske landet for mer informasjon.

Rentekostnader

Renter er ikke fradragsberettiget i Island. Renter på boliglån kan gi grunnlag for rentebidrag. Dette gjelder også renter på utenlandske lån.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige