Bor du i annet nordisk land og arbeider i Island for en offentlig arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og arbeider i Island for en offentlig arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av lønnsinntekt.

Definisjon av "offentlig arbeidsgiver"

Du har offentlig arbeidsgiver når du er ansatt av staten, en kommune eller en offentligrettslig institusjon, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighet i de øvrige nordiske land. Statlige universiteter og høyskoler i andre land enn Finland, anses som offentlige arbeidsgivere. De finske universitetene anses som private arbeidsgivere. Et aksjeselskap som eies av staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbeidsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbeidsgiver når virksomheten må anses som forretningsvirksomhet.

Se her om du har en privat arbeidsgiver.

Islandsk offentlig arbeidsgiver

Arbeider du i Island for en islandsk offentlig arbeidsgiver, skal lønnen skattlegges i Island etter de alminnelige regler.

Utfører du arbeidet helt eller delvis i det landet du bor i, skal lønn for arbeid utført der vanligvis skattlegges i bostedslandet.

Offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i et annet nordisk land

Arbeider du i Island for en offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i et annet nordisk land, skal lønnen vanligvis skattlegges i det landet der arbeidsgiveren er hjemmehørende.

Skattlegging i Island

Begrenset skattepliktig

Du er begrenset skattepliktig til Island når du arbeider i Island for en offentlig islandsk arbeidsgiver samtidig som du bor i et annet land. Lønnsinntekten fra den islandske arbeidsgiveren beskattes i Island når arbeidet er utført her.

Fullt skattepliktig

Du kan være fullt skattepliktig til Island fordi du disponerer bolig i Island, eller fordi du overnatter her så mange dager at du blir skattepliktig på grunnlag av regler om opphold. Se under avsnittet "Generell informasjon - Full skatteplikt".

Du skattlegges av din lønnsinntekt fra den offentlige arbeidsgiver etter de alminnelige regler. Du skal sende skattemelding til Island.

Skattlegging i bostedslandet

Du fortsatt fullt skattepliktig i ditt bostedsland, hvilket betyr at inntekten også kan være skattepliktig der.

Du skal oppgi inntekten i skattemeldingen i bostedslandet. Hvis inntekten skattlegges både i Island og i bostedslandet, skal bostedslandet ta hensyn til at beløpet er skattlagt i Island.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige