Býrð þú á Íslandi en hefur vaxtatekjur/vaxtagjöld frá öðru norrænu landi?

Þessar upplýsingar eru ætlaðar þér sem býrð á Íslandi en hefur vaxtatekjur/vaxtagjöld í öðru norrænu landi og fjalla eingöngu um skattlagningu af þeim tekjum/gjöldum.

Vaxtatekjur:

Ef þú býrð á Íslandi og færð vaxtatekjur frá öðru norrænu landi, ertu eingöngu skattskyldur af þeim tekjum á Íslandi.

Með vaxtatekjum er hér átt við tekjur af bankainnstæðum, verðbréfum og hlutdeildarskírteinum. Vaxtatekjur eru skattlagðar eftir almennum reglum um skattlagningu fjármagnstekna, þ.e. á þær er lagður 22% fjármagnstekjuskattur.

Ef dreginn hefur verið skattur af vaxtatekjum í hinu landinu þarf að hafa samband við viðkomandi skattyfirvöld eða fjármálastofnun og óska eftir leiðréttingu.

Vaxtagjöld:

Vaxtagjöld eru ekki frádráttarbær á Íslandi.  Vaxtagjöld af íbúðalánum geta myndað stofn til vaxtabóta og það gildir einnig um erlend lán.

Veldu hitt landi hr:   Danmörk | Noregur | Finnland | Svíþjóð