Býrð þú á Íslandi og starfar í öðru norrænu landi fyrir opinberan aðila?

Þessar upplýsingar eru ætlaðar þér sem býrð á Íslandi og starfar fyrir opinberan aðila í öðru norrænu landi og fjalla eingöngu um skattlagningu launa fyrir slíkt starf.

Skilgreining á „opinber aðili“

Launagreiðandi þinn er skilgreindur sem opinber aðili ef þú ert ráðinn til starfa fyrir ríki, sysla, sveitarfélag, opinbera stofnun eða sambærilega stjórnsýslustofnun á hinum Norðurlöndunum. Ríkisreknir háskólar í öðrum löndum en Finnlandi eru skilgreindir sem opinberir aðilar. Aftur á móti eru finnsku háskólarnir skilgreindir sem einkaaðilar. Hlutafélag í eigu ríkis eða sveitarfélags er ekki skilgreint sem opinber aðili. Ríki og sveitarfélög eru heldur ekki skilgreind sem opinber aðili ef starfsemi þeirra tengist atvinnurekstri.

Ef vinnuveitandi þinn er ekki opinber aðili, verður þú skattlagður samkvæmt þeim reglum sem lýst er í „Býrð þú í Íslandi og vinnur í öðru norrænu landi fyrir einkaaðila?

Opinber aðili á Íslandi:

Ef þú starfar í öðru norrænu landi, fyrir opinberan aðila á Íslandi, eru tekjurnar einungis skattskyldar á Íslandi.

Opinber aðili heimilisfastur í öðru norrænu landi:

Ef þú starfar í öðru norrænu landi, fyrir opinberan aðila sem er heimilisfastur í vinnulandinu, eiga launin að skattleggjast þar.

Sé starfið aftur á móti að hluta til eða að öllu leyti innt af hendi á Íslandi ert þú skattskyldur á Íslandi vegna þess hluta teknanna sem aflað er þar.

Skattlagning á Íslandi:

Ef þú berð ótakmarkaða skattskyldu á Íslandi ber þér að skila skattframtali vegna tekna þar, bæði vegna tekna á Íslandi og vegna tekna sem aflað er erlendis. Við skattlagningu á Íslandi er tekið tillit til tekna sem aflað er í öðru norrænu landi á sama ári. Skattar eru þá reiknaðir á allar tekjurnar en síðan lækkaðir miðað við hlutfall erlendu teknanna í heildartekjunum.

Veldu hitt landi hr:   Danmörk | Noregur | Finnland | Svíþjóð