Skattesatser 2019

Fuldt skattepligtig

Stats- og kommuneskat af din lønindkomst beregnes forskudsvis på to niveuer

Beløb op til 927.087 ISK per måned 36,94 procent
Beløb som overstiger 927.088 ISK per måned 46.24 procent

Den endelige skat kan afvige noget, afhængig af i hvilken kommune du bor.

Beløbene er lønindkomst efter du har betalt afgift til pensionsfond, men du for fradrag for afgiften.

Fra den skat som bliver beregnet bliver der trukket et personfradrag på 56.447 ISK per måned eller 677.358 ISK for et helt år.

Personfradraget indebærer at du ikke betaler skat af indkomster som er mindre end 1.833.672 ISK. Dette beløb kaldes for skattefritagelsesgrænsen.

Børn under 16 år betaler 6 procent i skat af indkomster som overstiger 180.000 ISK.

Alle personer i alderen 16 – 69 år som har en indtægt over et bestemt beløb, skal betale en afgift til investeringsfonden og en TV-licensafgift. Indtægtsgrænsen og afgiftens størrelse bliver bestemt i slutningen af indtægtsåret.

Skatten af kapitalindkomster er 20 procent af kapitalindkomster over 125.000 ISK per person og år. Skattesatsen af bruttoindtægt ved udleje af bolig er også 20 procent, men blot 50 procent af bruttolejeindtægten beskattes.

Der findes også en kommunal ejendomsskat som udgør en procentsats af huset og grundens ejendomsværdi. Procentsatsen fastlægges af den kommune hvor ejendommen ligger.

Begrænset skattepligtig

Stats- og kommuneskat af din lønindkomst beregnes forskudsvis på to niveuer

Beløb op til 927.087 ISK per måned 36,94 procent
Beløb som overstiger 927.088 ISK per måned 46.24 procent

Beløbene er lønindkomst efter du har betalt afgift til pensionsfond, men du for fradrag for afgiften.

Du har krav på et personfradrag på 1.855 ISK per dag som beregnes efter hvor mange dage du har opholdt dig i Island.

Personer som er begrænsede skattepligtige (bosat i udlandet) skal ikke betale afgift til investeringsfonden for ældre eller TV-licensafgift

 

Skattesatser 2018

Fuldt skattepligtig

Stats- og kommuneskat af din lønindkomst beregnes forskudsvis på to niveuer

Beløb op til 893.713 ISK per måned 36,94 procent
Beløb som overstiger 893.714 ISK per måned 46.24 procent

Den endelige skat kan afvige noget, afhængig af i hvilken kommune du bor.

Beløbene er lønindkomst efter du har betalt afgift til pensionsfond, men du for fradrag for afgiften.

Fra den skat som bliver beregnet bliver der trukket et personfradrag på 53.895 ISK per måned eller 646.739 ISK for et helt år.

Personfradraget indebærer at du ikke betaler skat af indkomster som er mindre end 1.750.782 ISK. Dette beløb kaldes for skattefritagelsesgrænsen.

Børn under 16 år betaler 6 procent i skat af indkomster som overstiger 180.000 ISK.

Alle personer i alderen 16 – 69 år som har en indtægt over et bestemt beløb, skal betale en afgift til investeringsfonden og en TV-licensafgift. Indtægtsgrænsen og afgiftens størrelse bliver bestemt i slutningen af indtægtsåret.

Skatten af kapitalindkomster er 20 procent af kapitalindkomster over 125.000 ISK per person og år. Skattesatsen af bruttoindtægt ved udleje af bolig er også 20 procent, men blot 50 procent af bruttolejeindtægten beskattes.

Der findes også en kommunal ejendomsskat som udgør en procentsats af huset og grundens ejendomsværdi. Procentsatsen fastlægges af den kommune hvor ejendommen ligger.

Begrænset skattepligtig

Stats- og kommuneskat af din lønindkomst beregnes forskudsvis på to niveuer

Beløb op til 893.713 ISK per måned 36,94 procent
Beløb som overstiger 893.714 ISK per måned 46.24 procent

Beløbene er lønindkomst efter du har betalt afgift til pensionsfond, men du for fradrag for afgiften.

Du har krav på et personfradrag på 1.772 ISK per dag som beregnes efter hvor mange dage du har opholdt dig i Island.

Personer som er begrænsede skattepligtige (bosat i udlandet) skal ikke betale afgift til investeringsfonden for ældre eller TV-licensafgift.

 

 

Skattesatser 2017

Fuldt skattepligtig

Stats- og kommuneskat af din lønindkomst beregnes forskudsvis på to niveuer

Beløb op til 834.707 ISK per måned 36,94 procent
Beløb som overstiger 834.708 ISK per måned 46.24 procent

Den endelige skat kan afvige noget, afhængig af i hvilken kommune du bor.

Beløbene er lønindkomst efter du har betalt afgift til pensionsfond, men du for fradrag for afgiften.

Fra den skat som bliver beregnet bliver der trukket et personfradrag på 52.907 ISK per måned eller 634.880 ISK for et helt år.

Personfradraget indebærer at du ikke betaler skat af indkomster som er mindre end 1.718.678 ISK. Dette beløb kaldes for skattefritagelsesgrænsen.

Børn under 16 år betaler 6 procent i skat af indkomster som overstiger 180.000 ISK.

Alle personer i alderen 16 – 69 år som har en indtægt over et bestemt beløb, skal betale en afgift til investeringsfonden og en TV-licensafgift. Indtægtsgrænsen og afgiftens størrelse bliver bestemt i slutningen af indtægtsåret.

Skatten af kapitalindkomster er 20 procent af kapitalindkomster over 125.000 ISK per person og år. Skattesatsen af bruttoindtægt ved udleje af bolig er også 20 procent, men blot 50 procent af bruttolejeindtægten beskattes.

Der findes også en kommunal ejendomsskat som udgør en procentsats af huset og grundens ejendomsværdi. Procentsatsen fastlægges af den kommune hvor ejendommen ligger.

Begrænset skattepligtig

Stats- og kommuneskat af din lønindkomst beregnes forskudsvis på to niveuer

Beløb op til 834.707 ISK per måned 36,94 procent
Beløb som overstiger 834.708 ISK per måned 46.24 procent

Beløbene er lønindkomst efter du har betalt afgift til pensionsfond, men du for fradrag for afgiften.

Du har krav på et personfradrag på 1.739 ISK per dag som beregnes efter hvor mange dage du har opholdt dig i Island.

Personer som er begrænsede skattepligtige (bosat i udlandet) skal ikke betale afgift til investeringsfonden for ældre eller TV-licensafgift.