Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Island for en offentlig arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder i Island for en offentlig arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst.

Definition på "offentlig arbejdsgiver"

Du anses for at have en offentlig arbejdsgiver, når du er ansat af staten, en kommune eller en offentligretlig institution, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighed i de øvrige nordiske lande. Statslige universiteter og højskoler i andre lande end Finland, anses som offentlige arbejdsgivere. De finske universiteter anses som private arbejdsgivere. Et aktieselskab, som ejes af staten, eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbejdsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbejdsgiver, når virksomheden anses som en driftsvirksomhed.

Har du ikke en offentlig arbejdsgiver, skal du beskattes efter reglerne, som er beskrevet under "Bor i et andet nordisk land og arbejder i Island for en privat arbejdsgiver"

Islandsk offentlig arbejdsgiver

Arbejder du i Island for en islandsk offentlig arbejdsgiver, betaler du skat i Island efter de almindelige regler.

Udfører du arbejdet helt eller delvis i det land du bor i, skal løn for arbejde udført der, beskattes der.

Offentlig arbejdsgiver, som er hjemmehørende i et andet nordisk land

Arbejder du i Island for en offentlig arbejdsgiver, som er hjemmehørende i et andet nordisk land, skal du beskattes i det land, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende.

Beskatning i Island
 

Begrænset skattepligtig

Du er begrænset skattepligtig til Island, når du arbejder i Island for en islandsk offentlig arbejdsgiver, samtidig med, at du bor i et andet land. Din lønindkomst fra den islandske arbejdsgiver beskattes i Island, når arbejdet er udført her.

Fuldt skattepligtig

Du kan være fuldt skattepligtig til Island, hvis du har en bolig til rådighed i Island, eller overnatter her så mange gange, at du bliver skattepligtig ud fra regler om ophold. Se under afsnittet "Generel information - Fuld skattepligt".

Du beskattes af din lønindkomst fra den offentlige arbejdsgiver efter de almindelige regler.  Du skal indsende selvangivelse i Island.

Beskatning i bopælslandet

Du er fortsat fuldt skattepligtig i dit bopælsland, og skal selvangive din indkomst der.

Hvis du beskattes både i Island og bopælslandet, skal bopælslandet tage hensyn til, at beløbet er beskattet i Island.

Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige