Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Island for en privat arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land, og arbejder i Island for en privat arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst.

Se her hvis du har en offentlig arbejdsgiver, arbejder som sømand eller flyvende personel eller arbejder som artist eller idrætsudøver.

Din arbejdsgiver er fra Island

Du skal betale skat af din lønindkomst i Island, og du skal medregne din indkomst i selvangivelsen i dit bopælsland.

Beregning af dansk skat se: Eksempel på Skatteberegning

Din arbejdsgiver er fra et andet land end Island

Du skal betale skat til Island, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

Du skal betale skat i dit bopælsland, såfremt ingen af ovenstående betingelser er opfyldt.

Du skal medregne indkomsten i din selvangivelse i bopælslandet.

Bestyrelseshonorar

Du skal betale skat i Island, hvis du bor i et andet nordisk land og modtager udbetaling for bestyrelsesarbejde (bestyrelseshonorar) fra et islandsk selskab. Indkomsten kan også være skattepligtig i bopælslandet. Dette gælder uanset, hvor arbejdet er udført.

Du skal altid medregne din udenlandske indkomst i din selvangivelse i bopælslandet. Betaler du skat i begge lande, er det bopælslandet der i skatteberegningen, skal tage hensyn til den skat, du har betalt i Island.

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte de sociale myndigheder i det land, hvor du bor eller Tryggingastofnun ríkisins for mere information. 

VŠlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige
Menu
 
Logo