Exempel på skatteberäkning för inkomståren 2021 och 2020 

Här kan du se hur stor skatten blir vid vissa nivåer av löne – eller pensionsinkomster för en person som är bosatt i Danmark.

Exempel på skatteberäkning 2021

Här kan du se vad skatten blir på olika nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Danmark.

Beräkningen gäller för dig som:

  • bor i Danmark hela året
  • är 18 år och ogift och utan barn som du försörjer
  • inte betalar kyrkoskatt
  • enbart har löne- eller pensionsinkomster från Danmark

Vid beräkningen har använts kommunalskattesatsen i Köpenhamns kommun för år 2021.

Nedanstående tabell visar skatten for en person som bara har löneinkomst:

Skatteberegning 2021
Bruttoløn pr. år Arbejdsmarkedsbidrag Beskæftigelsesfradrag Jobfradrag Samlet skat
  8% 10,60% 4,50%  
    40.600 2.600  
         
120.000   9.600 12.720     29.447
240.000 19.200 25.440 1.787   75.239
480.000 38.400 40.600 2.600 169.926
600.000 48.000 40.600 2.600 220.251
         

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har pensionsinkomster:

       
Årlig pension       Samlet skat
120.000         26.322
240.000         69.414
480.000       155.598
600.000       206.970

Procentsatsen för arbejdsmarkedsbidrag (arbetsmarknadsbidrag) uppgår till 8 procent.

I beräkningen ingår anställningsavdrag som är 10,6 procent av bruttolönen, högst DKK 40.600, samt ”jobbfradrag” med 4,5 procent av inkomsten som överstiger DKK 195 800, men som högst uppgår till  DKK 2 600

Du kan ha andra skattemässiga avdrag som kan ha betydelse för beräkningen av din skatt. Du kan själv räkna ut din skatt. där hänsyn tas till dina personliga avdrag. Du kan göra en skatteuträkning av din skatt.

 

Exempel på skatteberäkning 2020

Här kan du se vad skatten blir på olika nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Danmark.

Beräkningen gäller för dig som:

  • bor i Danmark hela året
  • är 18 år och ogift och utan barn som du försörjer
  • inte betalar kyrkoskatt
  • enbart har löne- eller pensionsinkomster från Danmark

Vid beräkningen har använts kommunalskattesatsen i Köpenhamns kommun för år 2020.

Nedanstående tabell visar skatten for en person som bara har löneinkomst:

Skatteberegning 2020
Bruttoløn pr. år Arbejdsmarkedsbidrag Beskæftigelsesfradrag Jobfradrag Samlet skat
  8% 10,50% 4,50%  
    39.400 2.600  
         
120.000   9.600 12.600     29.547
240.000 19.200 25.200 1.989   75.320
480.000 38.400 39.400 2.600 170.284
600.000 48.000 39.400 2.600 222.679
         

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har pensionsinkomster:

       
Årlig pension       Samlet skat
120.000         26.393
240.000         69.485
480.000       155.669
600.000       209.111

Procentsatsen för arbejdsmarkedsbidrag (arbetsmarknadsbidrag) uppgår till 8 procent.

I beräkningen ingår anställningsavdrag som är 10,5 procent av bruttolönen, högst DKK 39.400, samt ”jobbfradrag” med 4,5 procent av inkomsten som överstiger DKK 195.800, men som högst uppgår till  DKK 2.600