Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Exempel på skatteberäkning för inkomståren 2020 och 2019 

Exempel på skatteberäkning 2020

Här kan du se vad skatten blir på olika nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Danmark.

Beräkningen gäller för dig som:

Vid beräkningen har använts kommunalskattesatsen i Köpenhamns kommun för år 2020.

Procentsatsen för arbejdsmarkedsbidrag (arbetsmarknadsbidrag) uppgår till 8 procent.

”Landsdækkende beskæftigelsesfradrag” (landstäckande sysselsättningavdrag) är 2020 10,50 procent av bruttolönen efter avdrag för arbejdsmarkedets tillægspension (arbetsmarkandens tilläggspension)  (ATP), dock högst 39.400 DKK.

Nedanstående tabell visar skatten for en person som bara har löneinkomst:

Bruttoløn pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skatt efter kompensation för ”gröna avgifter” (DKK)

120.000

  9.600

12.600

  29.977

240.000

19.200

25.200

  76.549

480.000

38.400

39.400

173.227

600.000

48.000

39.400

226.538

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har pensionsinkomster:

Pension pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skatt efter kompensation för ”gröna avgifter (DKK)

120.000

-

-

  27.059

240.000

-

-

  71.147

480.000

-

-

159.323

600.000

-

-

213.761

Du kan ha andra skattemässiga avdrag som kan ha betydelse för beräkningen av din skatt. Du kan själv räkna ut din skatt. där hänsyn tas till dina personliga avdrag. Du kan göra en skatteuträkning av din skatt.

Exempel på skatteberäkning 2019

Här kan du se vad skatten blir på olika nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Danmark.

Beräkningen gäller för dig som:

Vid beräkningen har använts kommunalskattesatsen i Köpenhamns kommun för år 2019.

Procentsatsen för arbejdsmarkedsbidrag (arbetsmarknadsbidrag) uppgår till 8 procent.

”Landsdækkende beskæftigelsesfradrag” (landstäckande sysselsättningavdrag) är 2019 10,10 procent av bruttolönen efter avdrag för arbejdsmarkedets tillægspension (arbetsmarkandens tilläggspension)  (ATP), dock högst 37.200 DKK.

Nedanstående tabell visar skatten for en person som bara har löneinkomst:

Bruttoløn pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skatt efter kompensation för ”gröna avgifter” (DKK)

120.000

  9.600

12.120

  29.014

240.000

19.200

24.240

  75.769

480.000

38.400

37.200

173.787

600.000

48.000

37.200

229.760

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har pensionsinkomster:

Pension pr. år (DKK)

Arbejdsmarkeds-
bidrag (
DKK)

Beskæftigelses-
fradrag (
DKK)

Skatt efter kompensation för ”gröna avgifter (DKK)

120.000

-

-

  27.059

240.000

-

-

  71.147

480.000

-

-

159.323

600.000

-

-

213.761

 

Meny
 
Logo