Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Socialavgifter

 

Var är du socialförsäkrad?

Det finns gemensamma regler för socialförsäkring inom EU/EES som bestämmer i vilket land du är social- försäkrad. Du kan få ytterligare upplysningar på borger.dk

 

Skyldighet att betala socialförsäkringsavgifters

Socialförsäkringsystemen i de nordiska länderna finansieras på olika sätt. Vilka avgifter som betalas, storleken och underlaget för betalningarna av dessa varierar mellan länderna. I Danmark betalas socialförsökringsavgifterna via skatterna.

 

Avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter

Omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i Finland eller Norge betalar du obligatoriska social- försäkringsavgifter där. Om inkomsten beskattas i Danmark kan du få avdrag för de obligatoriska socialförsäkringsavgifter som du har betalt i Finland eller Norge i din självdeklaration.
 

Meny
 
Logo