Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Skattesatser och beloppsgränser

 

År 2017

År 2018

Arbetsmarknadsbidrag

8 procent

8 procent

Personavdrag (över 18 år)

45.000 DKK

46.000 DKK

Personavdrag (under 18 år)

33.800 DKK

34.500 DKK

Bottenskatt

10,08 procent

11,13 procent

Toppskatt

15 procent

15 procent

Nedre gräns  för toppskatt (efter AM-bidrag är draget från inkomsten)

479.600 DKK

498.900 DKK

Skattetak (personlig inkomst)

51,95 procent

52,02 procent

Skattetak (kapitalinkomst)

42 procent

42 procent

Progressionsgräns för aktieinkomst

51.700 DKK

52.900 DKK

Skattesatserna för aktieinkomst under progressionsgränsen samt över den högre gränsen

27 / 42 procent

27 / 42 procent

Skattebestämmelser för utländska forskare och nyckelpersoner.

Mer information: Juridiske vejledninger C.F.6

26 procent och arbetsmarknadsbidrag totalt 31,92 procent under en period på upp till 60 månader

27 procent och arbetsmarknadsbidrag totalt 32,84 procent under en period på upp till 84 månader

Skatteskyldig enligt kulbrinteskatteloven - offshore

arbetsmarknadsbidrag + 30 procent

arbetsmarknadsbidrag + 30 procent

Arbetsuthyring

arbetsmarknadsbidrag + 30 procent                       

arbetsmarknadsbidrag + 30 procent                      

Fler skattesatser og beloppsgränser, kan du finna på skat.dk.

Meny
 
Logo