Skattesatser och beloppsgränser

Här hittar du skattesatser och beloppsgränser för 2020 och 2019.

 

År 2020

År 2019

Arbetsmarknadsbidrag

8 procent

8 procent

Personavdrag (över 18 år)

46.500 DKK

46.200 DKK

Personavdrag (under 18 år)

36.100 DKK

35.300 DKK

Bottenskatt

12,14 procent

12,13 procent

Toppskatt

15 procent

15 procent

Nedre gräns  för toppskatt (efter AM-bidrag är draget från inkomsten)

531.000 DKK

513.400 DKK

Skattetak (personlig inkomst)

52,06 procent

52,05 procent

Skattetak (kapitalinkomst)

42 procent

42 procent

Progressionsgräns för aktieinkomst

55.300 DKK

54.000 DKK

Skattesatserna för aktieinkomst under progressionsgränsen samt över den högre gränsen

27 / 42 procent

27 / 42 procent

Skattebestämmelser för utländska forskare och nyckelpersoner.

Mer information: Juridiske vejledninger C.F.6

27 procent och arbetsmarknadsbidrag totalt 32,84 procent under en period på upp till 84 månader

27 procent och arbetsmarknadsbidrag totalt 32,84 procent under en period på upp till 84 månader

Skatteskyldig enligt kulbrinteskatteloven - offshore

arbetsmarknadsbidrag + 30 procent

arbetsmarknadsbidrag + 30 procent

Arbetsuthyring

arbetsmarknadsbidrag + 30 procent                       

arbetsmarknadsbidrag + 30 procent                      

Skatt på pensionsavkastning

Se mer här

15,3 procent

 

15,3 procent

 

Fler skattesatser og beloppsgränser