Obegränsad skattskyldighet

Obegränsad skattskyldiga är personer som:

  • har bostad här i landet,
  • vistas här i landet under minst 6 månader i följd,
  • är danska medborgare på danska fartyg, eller
  • är utsända av danska staten, en region (motsvarar svenskt län) eller en kommun för tjänstgöring utanför landet.

Om den obegränsade skattskyldigheten upphör i samband med att du flyttar till utlandet kan du eventuellt vara begränsat skattepliktig. Läs mer under rubriken "begränsad skattskyldighet".

Bor i Danmark

När du är obegränsat skattskyldig i Danmark ska du deklarera dina inkomster och avdrag oavsett om inkomsterna kommer från Danmark eller utlandet. Du lyller i deklarationen digitalt på skat.dk/tastselv. Deklarationen innehåller ett avsnitt om din utländska inkomster.

Om du endast har dansk inkomst får du ett Skattebesked.

Huvudregeln är att löneinkomster ska beskattas i det land där man arbetar.

Det gäller dock särskilda regler för sjömän, personal ombord på flyg med internationell trafik, personer som arbetar med driften av Öresundsförbindelsen och personer som är offentligt anställda. Om du tillhör någon av dessa grupper bör du vända dig till Skattestyrelsen för att få veta hur du ska göra.

Vistelse under minst 6 månader 

För att vistelsen i Danmark ska medföra skatteplikt ska det röra sig om en sammanhängande vistelse på 6 månader. I 6-månadersvistelsen medräknas kortvariga vistelser i utlandet p.g.a. semester eller liknande.

Arbete till sjöss

Danska medborgare som - utan att ha bostad eller vistelse i Danmark - befinner sig permanent på danska fartyg är obegränsat skattskyldiga i Danmark.

Utsänd av danska staten, regionen eller kommunen

Personer som är utsända av danska staten, regionen eller kommunen för tjänstgöring utomlands är obegränsat skattskyldiga i Danmark.