Folkbokföring

Du ska göra en flyttanmälan, när du flyttar till eller från Danmark.

Når du flyttar till Danmark

Om du tänker bo i Danmark mer än sex månader, ska du anmäla att du flyttar till Danmark senast fem dagar efter inresan.

Alla som flyttar till Danmark ska vända sig till Borgerservice (Medborgarkontoret) i den kommun som du ska bo i. Du kan även kontakta International Citizen Service (ICS) (International House Copenhagen - apply your CPR number here.), som finns i  Ålborg, Århus, Odense eller Köpenhamn.

Detta gälller också danska medborgare som flyttar tillbaka till Danmark. Om du flyttar till Danmark tillsammans med din familj, ska alla familjemedlemmar närvara vid anmälan på Borgerservice (Medborgarkontoret).

Vilken dokumentation du ska ha med dig beror på från vilket land du kommer ifrån. Mer information hittar du under fliken ”Borgerservice” på den kommuns webbplats till vilken du ska flytta.

Du hittar mer information på icitizen.dk. Här finns checklistor, som bland annat visar, om ditt närmaste ICS är behöriga att utfärda ett CPR-nummer för invånarna i den kommun du ska bo i och vad du ska ta med dig dit.

När du flyttar till ett annat nordiskt land

Flyttar du från Danmark till ett annat nordiskt land ska du enbart anmäla din flyttning i det land, som du flyttar till.

Personnummer

Alla som blir folkbokförda i Danmark får ett personnummer.

Personnumret består av tio siffror. De sex första siffrorna är personens födelsedag (DDMMÅÅ), och de 4 sista siffrorna är ett löpnummer. Av den sista siffran (kontrollsiffran) framgår personens kön. Kvinnor har en jämn kontrollsiffra, medan män har en udda siffra.

Alla som har fått ett dansk personnummer, behåller detta  nummer livet ut  och ska använda sig av det i alla kontakter med danska myndigheter.

Bor du inte i Danmark men får skattepliktiga inkomster från Danmark ska du vid utbetalingen fått ett skattepersonnummer. Du hittar mer information under fliken Skattekort.

Om du ska öppna ett konto i dansk bank mm så ska du uppge ditt personnummer (skattepersonnummer). Lönekontot  skapas normalt som ett NemKonto. Läs mer om Nemkonto