Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar ombord på ett fartyg som är registreret i Danmark och som går i internationell trafik?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som arbetar ombord på ett fartyg, som är registrerat i Danmark och som går i internationell trafik. Informationen gäller bara beskattningen av denna arbetsinkomst.

Internationell trafik

Med internationell trafik menas här transport med fartyg, utom då fartyget enbart går mellan platser  i ett enda nordisk land.

Beskattning i Danmark

Du är i princip begränsat skattepliktig för lön som du har intjänat ombord på ett danskregistrerat fartyg.

Ett fartyg som är registrerat i ett annat land, men som befraktas på bareboat basis av ett danskt rederi, jämställs med ett danskregistrerat fartyg.

Är du begränsat skattepliktig och arbetar om bord på et dansk fartyg som är registrerat i DIS (Dansk Internationalt Skibsregister), är inkomsten skattefri i Danmark.

Begränsat skattepliktiga sjömän som arberbetar ombord på ett danskt fartyg som går i internationell trafik och som inte omfattas av DIS-reglerna, beskattas med en definitiv skatt på 30 procent. Du kan välja att bli beskattad efter vanliga regler för begränsat  skattepliktiga i stället för att betala en definitiv skatt. Du måste välja detta senast den 1 maj året efter inkomståret. Du kan ändra ditt val till och med den 30 juni under det andra kalenderåret efter utgången av inkomståret.

Information om beskattning av inkomst från arbete ombord på skepp som har uppdrag på norsk kontinentalsockel hittar du under rubriken "Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar på norsk kontinentalsockel"?"

Beskattning i bosättningslandet

Anställningsinkomst som intjänats vid arbete ombord på fartyg i internationell trafik kan också vara skattepliktigt i ditt bosättningsland. Om inkomsten beskattas i både Danmark och bosättningslandet, är det bosättningslandet som skall undanröja dubbelbeskattningen. Du ska därför alltid lämna upplysning om din utländska inkomst i den inkomstdeklarationen du ska lämna i ditt bosättningsland.

Socialförsäkringstillhörighet 

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i skeppets registreringsland eller borger.dk i Danmark för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige