Bor du i Danmark och är anställd som flygande personal i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Danmark och som är anställd i ett annat nordiskt land i ett nordiskt flygbolag för att arbeta ombord på flygplan. Informationen gäller bara beskattningen av arbetsinkomsten.

Beskattning i det land där du är anställd

Lönen är undantagen från beskattning i det andra landet. Detta gäller både när du flyger i inrikestrafik och i international trafik.

Beskattning i Danmark

Inkomsten är skattepliktig i Danmark. Har du fått traktamenten för att täcka kostnader i samband med ditt arbete, är det danska regler som gäller för beräkningen av hur stor del av dessa traktamenten som är skattefria..

Du ska ta med inkomsten i den danska självdeklarationen.

Socialförsäkring

Särskilda regler bestämmer i vilket land du ska vara socialförsäkrad. För att få mer information bör du ta kontakt med borger.dk i Danmark eller motsvarande myndighet i det land du arbetar.

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige