Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Danmark och får socialförsäkringsersättning från ett annet nordisk land?

Detta gäller dig som bor i Danmark och som får ersättning från ett annat lands socialförsäkringssystem och tar bara upp beskattningen av denna ersättning. Får du pension från ett annat nordiskt land, se pension.

Beskattning i utbetalningslandet

Socialförsäkringsersättningar som betalas ut från ett annat nordiskt land, kan vara skattepliktig där.

Beskattning i Danmark

Du beskattas också för ersättningen i Danmark. Du får avräkning för den skatt som du har betalat i det andra nordiska landet, men högst med den skatt som du ska betala i Danmark för socialförsäkringsersättningen från det andra landet. 

Det finns särskilda regler för om du var fullt skattepliktig i Danmark den 8 oktober 2008 och vid den tidpunkten mottog socialförsäkringsersättning.

Betalning av skatt

Om du ska betala skatt i Danmark för socialförsäkringsersättning från ett annat nordiskt land innehåller inte utbetalaren någon dansk skatt på ersättningen. Du ska själv se till att bli preliminärskatteregistrerad för inkomsten genom att vända dig till SKAT. När året är slut ska inkomsten tas upp i den danska inkomstdeklarationen.

Välj det andra landet här:   Island | Norge | Finland | Sverige
Meny
 
Logo