Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Danmark för en offentlig arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Danmark för en offentlig arbetsgivare och tar bara upp beskattningen av denna löneinkomst.

Definition av "offentlig arbetsgivare"

Du har en offentlig arbetsgivare när du är anställd av staten, region/landsting, en kommun en offentligrättslig institution eller motsvarande förvaltningsmyndighet i någon av de övriga nordiska länderna. Statliga universitet och högskolor i andra länder än Finland, ses som offentlig arbetsgivare. De finska universiteten ses som privat arbetsgivare. Ett bolag som ägs av staten eller en kommun m.fl. anses inte som en offentlig arbetsgivare. Staten, kommun m.fl anses inte heller som en offentlig arbetsgivare när verksamheten bedrivs som affärsverksamhet.

Har du inte en offentlig arbetsgivare, ska du beskattas enligt reglerna som är beskrivna under "Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Danmark för en privat arbetsgivare".

Dansk offentlig arbetsgivare

Arbetar du i Danmark för en dansk offentlig arbetsgivare betalar du normalt skatt i Danmark. Om arbetet helt eller delvis utförs i ditt bosättningsland ska du normalt den delen av inkomsten beskattas i ditt bosättningsland.

Offentlig arbetsgivare som hör hemma i ett annat nordiskt land

Om du arbetar i Danmark för en offentlig arbetsgivare som hör hemma i ett annat nordiskt land ska lönen normalt beskattas i det land där arbetsgivaren hör hemma.

Du blir inte skattskyldig i Danmark avseende löneinkomsten. Du ska inte lämna någon självdeklaration i Danmark.

Beskattning i Danmark

Begränsat skattskyldiga

Du är begränsat skattskyldig i Danmark när du arbetar i Danmark för en offentlig arbetsgivare samtidigt som du bor i ett annat land. Löneinkomsten från din danska arbetsgivare beskattas i Danmark när arbetet har utförts i Danmark. Reglerna om avdrag, personavdrag och "grænsegængerreglen" och de specialregler som gäller Danmark/Sverige finns beskrivna under avsnittet "Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Danmark för en privat arbetsgivare?"

Du ska vända dig till Skattestyrelsen i Danmark för att få ett skatteregistreringsnummer och ett skattekort. Du ska lämna en självdeklaration i Danmark.

Obegränsat skattskyldig

Du är obegränsat skattskyldig i Danmark om du har en bostad som står till ditt förfogande i Danmark eller om du övernattar så många nätter i Danmark att du blir obegränsat skattskyldig enligt reglerna om vistelse i Danmark. Se vidare under avsnittet "Allmän information - Obegränsad/Allmän skattskyldighet".

Din löneinkomst från den offentliga arbetsgivaren beskattas efter allmänna regler. Du ska lämna en självdeklaration i Danmark.

Beskattning i bosättningslandet

Du är fortsatt obegränsat skattskyldig i ditt bosättningsland, vilket betyder att du är skattskyldig även där för inkomsten.

Du ska ta upp löneinkomsten i självdeklarationen i ditt bosättningsland. Om beskattning sker i både Danmark och ditt bosättningsland ska ditt bosättningsland ta hänsyn till att skatt har betalats i Danmark på inkomsten.

Gränsgångarregler

Gränsgångarregeln mellan Sverige och Danmark har upphört. Det finns dock en övergångsregel för den som var gränsgångare den 1 januari 1997 och fortsatt har uppfyllt villkoren för att omfattas av denna regel.

Det finns dessutom en ny "grænsegængerregel" i intern dansk lagstiftning. Denna regel innebär att en person som är begränsat skattskyldig i Danmark kan beskattas efter de regler som gäller för obegränsat skattskyldiga, 

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige