Bor du i annat nordiskt land och arbetar i Danmark för en privat arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Danamrk för en privat arbetsgivare. Informationen gäller bara beskattningen av din arbetsinkomst.

Se här om du har en offentlig arbetsgivare, arbetar som sjöman, arbetar som flygande personal, arbetar på norsk kontinentalsockel.

Din arbetsgivare är från Danmark

Du ska betala skatt din anställningsinkomst i Danmark. Der finns vissa undantag, se nedan under avsnittet ”Specialregler”.

Beräkning av dansk skatt se; Exempel på skatteberäkning  

Din arbetsgivare är från ett annat land än Danmark

Du ska betala skatt i Danmark om ett av en av nedanstående villkor är uppfyllt:

  • du tillbringar mer än 183 dagar i arbetslandet under en löpande 12-månadersperiod
  • din arbetsgivare har fast driftställe i arbetslandet
  • du är uthyrd till en verksamhet i arbetslandet

Du ska betala skatt i ditt bosättningsland om inte något av ovanstående villkor är uppfyllt. Det finns vissa undantag, se nedan under rubriken ”Specialregler”.

Specialregler

”Grænsegængerregler”

Bor du i annat nordiskt land och arbetar i Danmark kan du bli omfattad av gränsgånarregeln. Uppfyller du villkoren kan du få avdrag för t. ex.  ränteutgifter och  betalningar till pensionsordningar. Information om gränsgångarregeln hittar du på skat.dk

Öresundsförbindelsen

Bor du i Sverige  och arbetar med underhåll och drift av Öresundsförbindelsen betalar du skatt på den arbetsinkomsten bara i Sverige även om du utför arbetet i Danmark.

Dansk-svensk avtal om vissa skattefrågor

Bor du i Sverige och huvudsakligen arbetar i Danmark finns ett avtal  mellan Danmark och Sverige som reglerar viss skattefrågor.

Beskattning i Danmark vid arbete utfört i Sverige eller i ett annat  land

Du ska bara betala skatt i Danmark på lön av arbete som utförs i Sverige eller andra länder om alla följande villkor är uppfyllda:

  • du arbetar minst hälften av din arbetstid i Danmark under varje tremånadersperiod för en dansk arbetsgivare eller en arbetsgivare med fast driftställe i Danmark och ditt arbete i Danmark är utfört vid det fasta driftstället
  • du arbetar i Sverige i din bostad, på tjänsteresor eller på annat arbete av tillfällig natur
  • ditt arbete i något annat land ska arbetet vara tjänsteresor eller annat arbete av tillfällig natur.

Övriga frågor som tas upp i avtalet är avdrag för kostnader för resor över Öresundsbron och avdrag för pensionssparande.

Arbete ombord på tåg mellan Danmark och Sverige

Bor du i Sverige och arbetar ombord på tåg som endast går mellan Sverige och Danmark ska du betala skatt i Sverige. Om din arbetsgivare är dansk ska du även betala skatt i Danmark på samma inkomst.

Du ska alltid redovisa din svenska inkomst i Sverige. Betalar du skatt i båda länderna är det Sverige som ska ta hänsyn till den skatt du har betalat i Danmark.

Styrelsearbete

Du ska betala skatt i Danmark, om du bor i ett annat nordiskt land och får ersättning för styrelsearbete (styrelsearvode) i ett bolag i Danmark. Inkomsten beskattas också i det land där du bor. Detta gäller oavsett var arbetet har utförts.

När du har betalat skatt i båda länderna är det ditt bosättningsland som ska ta hänsyn till den skatt du har betalat i Danmark. Nedsättning av din  skatt medges högst med ett belopp som motsvarar den skatt som utgår på styrelsearvodet  i det land där du bor.

Socialförsäkringstillhörighet 

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta borger.dk i Danmark eller socialförsäkringsmyndigheten i det land där du bor för mer information.

 

Vlj det andra landet hr:   Island | Norge | Finland | Sverige