Veroilmoitus

Seuraavassa tietoa sinulle, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja sinulla on tuloa Tanskasta.

Kenen on annettava veroilmoitus Tanskassa? 

Tanskassa verovelvolliset saavat verotuspäätöksensä (”årsopgørelse”) automaattisesti E-tax (TastSelv)-palveluun joka vuosi maaliskuussa. Automaattinen verotuspäätös sisältää tiedot, jotka Skattestyrelsen on saanut työnantajilta, eläkelaitoksilta, pankeilta ja muilta ilmoittajilta. Usein verovelvollisen ei tarvitse täydentää tätä verotuspäätöstä, sillä täydennys on tarpeen vain jos joku edellä mainituilta ilmoittajilta tullut tieto on virheellinen tai joku tieto puuttuu.

Jos et ole saanut veroilmoitusta

Ne verovelvolliset, jotka eivät ole saaneet automaattista verotuspäätöstä maaliskuussa, jättävät veroilmoituksen (”selvangivelse”) Kun olet verovelvollinen Tanskassa, saat automaattisesti vuosilomakkeen TastSelviin maaliskuussa. Itsenäinen ammatinharjoittaja löytää omat tietonsa myös E-tax –palvelusta, kohdasta ”Skatteoplysninger” (Verotiedot).

Jos olet verovelvollinen Tanskassa, etkä ole saanut tietoa veroilmoituksesta maaliskuussa, tulee sinun täyttää veroilmoitus sähköisesti, oli sinulla tuloja tai ei. Veroilmoituksen voi jättää sähköisessä palvelussa E-tax (TastSelv) osoitteessa skat.dk/tastselv (tanskaksi), jonne kirjaudutaan käyttäen NemID:tä tai E-tax salasanaa (TastSelv-koodi). Veroilmoituksen viimeinen jättöaika on 1. toukokuuta. Kuitenkin, jos sinulla on tuloja ulkomailta, olet oikeutettu vähennyksiin Tanskan ulkopuolelta, tai olet itsenäinen ammatinharjoittaja jne., viimeinen jättöaika on 1. heinäkuuta. Kun olet antanut veroilmoituksen kaikista tuloistasi ja vähennyksistä, verotuspäätöksesi on valmis välittömästi. Verotuspäätös kertoo oletko maksanut liikaa veroa ja saat veronpalautusta, tai oletko maksanut liian vähän veroa ja sinulle tulee lisää maksettavaa.

Velvollisuus ilmoittaa ulkomaisista tuloistasi asuinvaltiossasi   

Sinun tulee kertoa asuinvaltiosi veroviranomaisille, kun sinulla on tuloa ja varallisuutta ulkomailla.

Tietojenvaihto veroviranomaisten välillä

Verotuksen oikeellisuuden varmistamiseksi kaikissa Pohjoismaissa työnantajat, pankit ja muut toimijat ovat velvollisia antamaan veroviranomaisille tietoja maksamistaan palkoista, eläkkeistä, osingoista, koroista ym. suorituksista. Tiedoista ilmenee mm. tulonsaajan nimi ja osoite sekä tulon luonne ja määrä. Maksajilla on sama velvollisuus silloinkin, kun suorituksia maksetaan muissa valtioissa asuville henkilöille.

Verotuksen oikeellisuuden varmistamiseksi ovat Pohjoismaiden veroviranomaiset sopineet vaihtavansa verotustietoja keskenään. Tietojenvaihtoa veroviranomaisten välillä tehdään vuosittain tähän tehtävään nimettyjen yksiköiden toimesta, suojattuja kanavia pitkin. Pohjoismaiden välillä vaihdetaan hyvin paljon tietoja. Asuinvaltion veroviranomaiset käyttävät näitä tietoja tarkistaakseen, että henkilöt joilla on rajat ylittävää toimintaa ovat täyttäneet velvollisuutensa ilmoittaa ulkomailta saamistaan tuloista ja varallisuudestaan ulkomailla.