Asutko muussa Pohjoismaassa ja omistat tanskalaisen yhtiön osakkeita?

Tämä ohje on tarkoitettu muussa Pohjoismaassa verovelvollisille yksityishenkilöille, joilla on osakkeita, osuuksia tai muita osakkeiden kaltaisia arvopapereita Tanskassa rekisteröidyssä ja toimivassa osakeyhtiössä. Ohje koskee ainoastaan sellaiseen osakeomistukseen liittyvää tuloverotusta.

Osingot

Asuinvaltion tuloverotus

Osinkotuloista on maksettava veroa verovelvollisen asuinvaltiossa.

Asuinvaltion veroviranomaiset määräävät veron siten, että Tanskassa maksettu vero vähennetään maksettavaksi tulevasta verosta.

Tanskan tuloverotus

Tanskalaisen yhtiön osakkeista saadusta osinkotulosta on maksettava veroa myös Tanskaan. Osinkotulosta pidätettävän veron suuruus on yleensä 27 %. Pohjoismaiden välisen verosopimuksen määräysten mukaisesti Tanska ei kuitenkaan voi periä enempää kuin 15 %:n suuruisen veron osinkotulosta. Viidentoista prosentin yli menevä osa voidaan palauttaa sinulle jos voit osoittaa olevasi yleisesti verovelvollinen jossakin muussa Pohjoismaassa.

Voit hakea lähdeveron palautusta osingosta tästä: skat.dk

 

Osakkeiden myymisestä saatu luovutusvoitto

Ohjeen tässä osassa käsiteltävät osakeomistukset voivat liittyä listattujen, listaamattomien, yksityisten pienyritysten sekä rahastojen osakkeisiin ja osuuksiin.

Rajoitetusti verovelvollisten ei tarvitse maksaa osakkeiden myynneistä saatujen luovutusvoittojen veroa Tanskaan.

Luovutusvoittojen verottaminen tapahtuu asuinvaltiossa ja toteutuu asuinvaltion lainsäädännön mukaisesti.

Jos olet yleisesti verovelvollinen Tanskassa ja muutat asumaan toiseen valtioon, sinun muuttoajankohtana omistamasi osakkeet tms. kuuluvat maastapoistumisen yhteydessä suoritettavan verotuksen piiriin. Tämä verotus toteutetaan siten, että muuttaminen pois Tanskassa rinnastetaan osakeomistuksiesi myyntiin. Veroilmoitus on annettava muuttovuotta seuraavan vuoden heinäkuun 1. päivään mennessä.

On mahdollista, että sinulle myönnetään lisäaikaa osakkeisiisi tms. liittyvien laskennallisten luovutusvoittoverojen maksuun. Tällöin noudatetaan seuraavaa periaatetta: maastapoistumisen yhteydessä kannettavien Tanskan verojen katsotaan olevan lopullisia veroja. Jos sinulle kuitenkin myöhemmin tulee luovutustappioita eikä -voittoja, se voidaan ottaa jossain määrin huomioon. Kun olet saanut lisäaikaa, joudut maksamaan Tanskan maastapoistumisveroja aina silloin, kun yhtiöt jakavat osinkoja tms. ja silloin, kun myyt osakkeita sellaisessa maassa, jossa verotus on lievempää kuin Tanskassa. Maksettavaksesi tulevaa summaa voi kuitenkin alentaa se, että olet mahdollisesti maksanut osinkotulojen veroa Tanskaan, ja silloin et ole velvollinen maksamaan veroa erissä.

Kunkin verovuoden päättymispäivää seuraavaan 1. päivään heinäkuuta mennessä sinun on toimitettava Tanskan viranomaisille lomake, jossa esität luettelon sellaisista edelleen omistuksessasi olevista osakkeista, joita maastapoistumisveron maksamisen lisäaika koskee. Toisin sanoen sinun on joka vuosi ilmoitettava osakeomistuksesi Tanskan veroviranomaisille niin kauan kuin sinulle myönnettyä lisäaikaa on vielä jäljellä.

Lisätietoja on (tanskan kielellä) sivustossa skat.dk.

Valitse toinen maa tst:   Islanti | Norja | Suomi | Ruotsi