Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet julkissektorin työnantajan palveluksessa Tanskassa?

Seuraavassa on tietoa sinule joka asut jossain toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Tanskassa siten, että työnantajasi on julkiselta sektorilta? Seuraavassa on tietoa tällaisesta työstä saadun palkan verotuksesta.

"Julkissektorin työnantajan" määritelmä

Työnantajasi on julkissektorilta, kun olet julkisyhteisön eli valtion, aluehallinnon, kunnan, julkisoikeudellisen laitoksen tai muun vastaavan hallintoviranomaisen palveluksessa jossain toisessa Pohjoismaassa. Muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa pidetään esimerkiksi valtion yliopistoja ja korkeakouluja julkisyhteisöinä. Suomessa yliopistot katsotaan yksityisiksi työnantajiksi. Yhtiötä, jonka omistaa valtio, kunta ym. ei pidetä julkissektorin työnantajana. Valtiota, kuntaa yms. ei myöskään katsota julkissektorin työnantajaksi, kun toiminta on liiketoimintaa.

Lue lisää jos työskentelet Tanskassa yksityissektorin työnantajan palveluksessa?".

Tanskasta oleva julkissektorin työnantaja

Jos työnantajasi on Tanskasta, palkka verotetaan Tanskassa.

Jos teet osan työstä asuinvaltiossasi, tähän työhön perustuva palkan osa verotetaan yksinomaan asuinvaltiossasi.

Toisesta Pohjoismaasta oleva julkissektorin työnantaja

Jos lähdet Tanskaan työskentelemään muusta Pohjoismaasta kuin Tanskasta olevan julkissektorin työnantajan palveluksessa, palkka verotetaan yleensä työnantajan kotivaltiossa.

Tällöin tuloa ei veroteta Tanskassa eikä siitä anneta Tanskaan veroilmoitusta.

Verotus Tanskassa

Rajoitettu verovelvollisuus

Olet Tanskassa rajoitetusti verovelvollinen, jos Tanskassa työskennellessäsi asuinvaltiosi on muu kuin Tanska. Tanska verottaa palkkatulosi, jos sen maksaa tanskalainen työnantaja Tanskassa tehdystä työstä. Tietoja vähennyksistä ja Ruotsin ja Tanskan välisistä erityissäännöksistä löydät osiosta "Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Tanskassa yksityissektorilla"

Työn alussa sinun on Tanskassa otettava yhteyttä veroviranomaiseen

(Skattestyrelsen) verokortin ja verotunnisteen (skattepersonnummer) saamiseksi. Sinun on annettava Tanskassa veroilmoitus.

Yleinen verovelvollisuus

On mahdollista, että sinut katsotaan Tanskassa yleisesti verovelvolliseksi, jos sinulla on Tanskassa asunto käytössäsi tai sinulla on Tanskassa yöpymisiä niin paljon, että oleskeluajasta johtuen tulet Tanskassa verovelvolliseksi. Katso osio Yleistä / Yleinen verovelvollisuus.

Jos olet Tanskassa yleisesti verovelvollinen, sinua verotetaan normaalien sääntöjen mukaan ja sinun on annettava Tanskassa veroilmoitus.

Verotus asuinvaltiossa

Tanskasta saatu tulo on veronalaista myös asuinvaltiossasi.

Ilmoita asuinvaltion veroilmoituksessa Tanskasta saatu palkka. Jos asuinvaltio verottaa tämän tulon, se ottaa huomioon että olet jo maksanut veroa Tanskassa.

Rajakuntasääntö (rajakuntatyöskentely)

Ruotsin ja Tanskan välinen rajatyöntekijäsääntö ei enää ole voimassa. Kuitenkin siirtymäsäännöksen perusteella sääntöä voidaan soveltaa sellaisiin Ruotsissa asuviin, joihin sääntöä sovellettiin 1.1.1997 ja jotka edelleen täyttävät tuolloiset soveltamisedellytykset.

Tanskan sisäisessä lainsäädännössä on kuitenkin uusi rajakuntatyöskentelyä koskeva sääntö. Sen mukaan rajakuntatyöntekijää voidaan verottaa yleisesti verovelvollista koskevien säännösten mukaan.

Valitse toinen maa tst:   Islanti | Norja | Suomi | Ruotsi