Asutko Tanskassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa julkissektorin työnantajan palveluksessa?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Tanskassa ja teet töitä toisessa Pohjoismaassa julkissektorilla. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista. 

"Julkissektorin työnantajan" määritelmä

Työnantajasi on julkissektorilta, kun olet julkisyhteisön eli valtion, aluehallinnon, kunnan, julkisoikeudellisen laitoksen tai muun vastaavan hallintoviranomaisen palveluksessa jossain toisessa Pohjoismaassa. Muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa pidetään esimerkiksi valtion yliopistoja ja korkeakouluja julkisyhteisöinä. Suomessa yliopistot katsotaan yksityisiksi työnantajiksi. Yhtiötä, jonka omistaa valtio, kunta ym. ei pidetä julkissektorin työnantajana. Valtiota, kuntaa yms. ei myöskään katsota julkissektorin työnantajaksi, kun toiminta on liiketoimintaa.

Lue lisää jos työskentelet yksityisektorin työnantajan palveluksessa?

Tanskalainen julkissektorin työnantaja

Jos lähdet työskentelemään toiseen Pohjoismaahan Tanskasta olevan julkissektorin työnantajan palveluksessa, palkkasi verotetaan yksinomaan Tanskassa.

Työskentelyvaltiosta oleva työnantaja

Jos työskentelet toisessa Pohjoismaassa siitä maasta olevan työnantajan palveluksessa, palkkasi verotetaan työskentelyvaltiossa.

Jos teet osan työstä Tanskassa, tähän työhön perustuva palkan osa verotetaan yleensä yksinomaan Tanskassa.

Verotus Tanskassa

Kun asut Tanskassa ja olet Tanskassa yleisesti verovelvollinen, Sinun on ilmoitettava Tanskan veroilmoituksessa sekä Tanskasta että ulkomailta saamasi tulot.

Kaksinkertainen verotus poistetaan niin että Tanska alentaa omaa veroaan vähentämällä siitä sen osan, joka johtuu ulkomaantulosta.

Veroilmoituksella on ilmoittettava joka vuosi kaikki tulot ja vähennykset. Saat automaattisesti verotuslaskelman ("årsopgørelse"). Jos et ole saanut tätä, Sinun tulee antaa veroilmoitus, jotta voit saada verotuspäätöksen. Veroilmoitus palautetaan osoitteessa: skat.dk/tastselv, jonne voit kirjautua tunnuksilla NemID tai TastSelv-kode.

Ulkomaan tuloista sinun tulee täyttää erillinen niistä koskeva lomake. Ulkomaan tulot tulee itse ilmoittaa veroilmoituksella.

Ulkomaisen tulon ilmoituksessa ilmoitetaan kaikki ulkomaiselta työnantajatlta saadut palkat ja niihin kohdistuvat vähennysvaatimukset. Ilmoita tulot sivuilla skat.dk/tastselv.

Luel lisää Yleistä- veroilmoitus tai skat.dk- Bor du i Danmark og arbejder i utlandet.

Valitse toinen maa tst:   Islanti | Norja | Suomi | Ruotsi