Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Eksempler på skatteberegning for inntektsårene 2019 og 2018

Eksempler på skatteberegning 2019

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Danmark.

Beregningen gjelder for deg som

Ved beregningen er det brukt skattesatsen for København kommune for 2019.

Satsen for arbeidsmarkedsbidrag er 8 prosent for hele landet.

Fradraget i lønnsinntekt for hele landet er i 2019 10,10 prosent av brutto lønn etter fradrag for "arbeidsmarkedets tillægspensjon ATP", men høyst DKK 37.200.

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har lønn.

Bruttolønn per år (DKK)

Arbeidsmarkeds-bidrag (DKK)

Fradrag i lønnsinntekt (DKK)

Total skatt* etter kompensasjon for grønne avgifter (DKK)

120 000

  9 600

 12.120

  29.014

240 000

19 200

24.240

  75.769

480 000

38 400

37.200

173.787

600 000

48 000

37.200

229.760

*Skatt inklusive arbeidsmarkedsbidrag

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har pensjon.

Pensjon per år (DKK)

Arbeidsmarkeds-bidrag (DKK)

Fradrag i lønnsinntekt (DKK)

Total skatt* etter kompensasjon for grønne avgifter (DKK)

120 000

-

-

  26.989

240 000

-

-

  70.316

480 000

-

-

159.170

600 000

-

-

216.272

Du kan ha fradrag som kan påvirke beregningen av skatten, avhengig av dine personlige forhold.

Du kan beregne skatten.

Eksempler på skatteberegning 2018

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Danmark.

Beregningen gjelder for deg som

Ved beregningen er det brukt skattesatsen for København kommune for 2018.

Satsen for arbeidsmarkedsbidrag er 8 prosent for hele landet.

Fradraget i lønnsinntekt for hele landet er i 2018 9,50 prosent av brutto lønn etter fradrag for "arbeidsmarkedets tillægspensjon ATP", men høyst DKK 34.300 kr.

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har lønn.

Bruttolønn per år (DKK)

Arbeidsmarkeds-bidrag (DKK)

Fradrag i lønnsinntekt (DKK)

Total skatt* etter kompensasjon for grønne avgifter (DKK)

120 000

  9 600

11.400

  29.944

240 000

19 200

22.800

  77.197

480 000

38 400

34.300

175.002

600 000

48 000

34.300

233 139

*Skatt inklusive arbeidsmarkedsbidrag

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har pensjon.

Pensjon per år (DKK)

Arbeidsmarkeds-bidrag (DKK)

Fradrag i lønnsinntekt (DKK)

Total skatt* etter kompensasjon for grønne avgifter (DKK)

120 000

-

-

  25.558

240 000

-

-

  68.978

480 000

-

-

156.023

600 000

-

-

214.328

 

Meny
 
Logo