Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Eksempler på skatteberegning for inntektsårene 2020 og 2019

Eksempler på skatteberegning år 2020

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Danmark.

Beregningen gjelder for deg som

Ved beregningen er det brukt skattesatsen for København kommune for 2020.

Satsen for arbeidsmarkedsbidrag er 8 prosent for hele landet.

Fradraget i lønnsinntekt for hele landet er i 2020 10,50 prosent av brutto lønn etter fradrag for "arbeidsmarkedets tillægspensjon ATP", men høst DKK 39.400.

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har lønn.

Bruttolønn per år (DKK)

Arbeidsmarkeds-bidrag (DKK)

Fradrag i lønnsinntekt (DKK)

Total skatt* etter kompensasjon for grïønne avgifter (DKK)

120 000

9 600

12.600

 29.977

240 000

19 200

25.200

 76.549

480 000

38 400

39.400

173.227

600 000

48 000

39.400

226.538

*Skatt inklusive arbeidsmarkedsbidrag

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har pensjon.

Pensjon per år (DKK)

Arbeidsmarkeds-bidrag (DKK)

Fradrag i lønnsinntekt (DKK)

Total skatt* etter kompensasjon for grønne avgifter (DKK)

120 000

-

-

  27.059

240 000

-

-

  71.147

480 000

-

-

159.323

600 000

-

-

213.761

Du kan ha fradrag som kan påvirke beregningen av skatten, avhengig av dine personlige forhold.

Du kan beregne skatten.

Eksempler på skatteberegning 2019

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Danmark.

Beregningen gjelder for deg som

Ved beregningen er det brukt skattesatsen for København kommune for 2019.

Satsen for arbeidsmarkedsbidrag er 8 prosent for hele landet.

Fradraget i lønnsinntekt for hele landet er i 2019 10,10 prosent av brutto lønn etter fradrag for "arbeidsmarkedets tillægspensjon ATP", men høst DKK 37.200 kr.

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har lønn.

Bruttolønn per år (DKK)

Arbeidsmarkeds-bidrag (DKK)

Fradrag i lønnsinntekt (DKK)

Total skatt* etter kompensasjon for grønne avgifter (DKK)

120 000

  9 600

12.600

  29.977

240 000

19 200

25.200

  76.549

480 000

38 400

37.200

173.227

600 000

48 000

37.200

226.538

*Skatt inklusive arbeidsmarkedsbidrag

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har pensjon.

Pensjon per år (DKK)

Arbeidsmarkeds-bidrag (DKK)

Fradrag i lønnsinntekt (DKK)

Total skatt* etter kompensasjon for grønne avgifter (DKK)

120 000

-

-

  27.059

240 000

-

-

  71.147

480 000

-

-

159.323

600 000

-

-

213.761

 

Meny
 
Logo