Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Skattesatser og beløpsgrenser

 

År 2019

År 2018

Arbeidsmarkedsbidrag

8 prosent

8 prosent

Personfradrag (fylt 18 år)

46.200 DKK

46.000 DKK

Personfradrag (under 18 år)

35.300 DKK

34.500 DKK

Bunnskatt

12,13 prosent

11,13 prosent

Toppskatt

15 prosent

15 prosent

Bunnfradrag for toppskatt (etter AM-bidrag er trukket fra inntekt)

513.400 DKK

498.900 DKK

Skattetak (personlig inntekt)

52,05 prosent

52,02 prosent

Skattetak (kapitalinntekt)

42 prosent

42 prosent

Progresjonsgrense for aksjeinntekt

54.000 DKK

52.900 DKK

Skattesatsene for aksjeinntekt under progresjonsgrensen samt over den øvre grense

27 / 42 prosent

27 / 42 prosent

Skatteordning for utenlandske forskere og nøkkelmedarbeidere           

Mer informasjon: Juridiske vejledninger C.F.6

27 prosent og arbeidsmarkedsbidrag total 32,84 prosent i en periode på opp til 84 måneder            

27 prosent og arbeidsmarkedsbidrag total 32,84 prosent i en periode på opp til 84 måneder         

Skattepliktig etter kulbrinteskatteloven - offshore

arbeidsmarkedsbidrag +  30 prosent

arbeidsmarkedsbidrag + 30 prosent                      

Arbeidsutleie

arbeidsmarkedsbidrag + 30 prosent

arbeidsmarkedsbidrag + 30 prosent

Skatt på pensjonsavkastning

     Mer informasjon her
    15,3 prosent    15,3 prosent

Flere satser og bunngrenser

Meny
 
Logo