Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Skatteoppgjør

Skatteoppgjøret er den endelige beregningen av hvor mye du skal betale i skatt for det året som er gått, og det inneholder opplysninger om dine inntekter og fradrag. Disse opplysningene har Skattestyrelsen mottatt fra arbeidsgivere, arbeidsløshetskasser, fagforeninger, banker mv.

På skatteoppgjøret kan du se hvor mye skatt du skal betale, hvordan Skattestyrelsen har kommet frem til beløpet og hvor mye skatt du allerede har betalt.

Din oppgave er å kontrollere at tallene som står i skatteoppgjøret er korrekte, og om det eventuelt mangler noen beløp. Du kan rette i skatteoppgjøret ved å logge inn på skat.dk/tastselv med NemID eller TastSelv-kode.

Restskatt / tilgode skatt

På skat.dk kan du finne informasjon om betaling av restskatt og utbetaling av tilgode skatt. Har du betalt for mye skatt, setter Skattestyrelsen beløpet inn på din NemKonto.

 

 

 

 

Meny
 
Logo