Folkeregister

Du må melde flytting, når du flytter til eller fra Danmark.

Når du flytter til Danmark

Skal du bo i Danmark i mer enn 6 måneder, skal du melde flytting til Danmark senest 5 dager etter innreise.

Alle som flytter til Danmark må møte opp personlig på "Borgerservice" i den kommunen de skal bo i, eller på International Citizen Service (ICS) som ligger i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

Dette gjelder også for danske statsborgere som flytter tilbake til Danmark. Flytter du til Danmark sammen med din familie, må alle familiemedlemmene møte opp.

Hva slags dokumentasjon du må ha med deg, avhenger av hvilket land du kommer fra.

Les mer under "Borgerservice" i den kommunen du flytter til eller på International House Copenhagen - Ansøg om cpr nummer  

Du finner mer informasjon på icitizen.dk. Her kan du bl.a. se om det nærmeste ICS kan tildele CPR-nummer på vegne av den kommunen som du skal bo i og hvilken dokumentasjon du må ta med.

Når du flytter til et annet nordisk land

Flytter du fra Danmark til et annet nordisk land, skal du også melde flytting til din danske fraflyttingskommune før du reiser fra Danmark.

Personnummer

Alle som blir registrert i folkeregisteret i Danmark, får tildelt et dansk personnummer.

Personnummeret består av ti siffer. De første seks sifre er personens fødselsdato (DDMMÅÅ), og de siste fire sifre er et løpenummer. Det aller siste sifferet (kontrollsifferet) viser personens kjønn. Kontrollsifferet for kvinner er et partall og kontrollsifferet for menn er et oddetall.

Alle som har fått et dansk personnummer, beholder samme personnummer hele livet og skal benytte dette i all kontakt med danske myndigheter.

Bor du ikke i Danmark, men får inntekter som er skattepliktige i Danmark, må du før utbetalingen få tildelt et "skattepersonnummer". Du finner mer informasjon under Skattekort.

Du må gi opplysninger om ditt personnummer/"skattepersonnummer", når du oppretter en konto i en dansk bank mv. Lønnskonti opprettes normalt som en "NemKonto". Du kan lese mer om Nemkonto