Bor du i Danmark og får trygdeytelser fra et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Danmark og som får trygdeytelser fra et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av dine trygdeytelser. Får du pensjon fra et annet nordisk land, se pensjon.

Skattlegging i utbetalingslandet

Trygdeytelser som utbetales fra et annet nordisk land, kan være skattepliktige der.

Skattlegging i Danmark

Trygdeytelser som utbetales fra andre nordiske land, er skattepliktige i Danmark. Du får fradrag i den danske skatten for den skatten du har betalt i det andre nordiske landet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den danske skatten på den utenlandske trygdeytelsen.

Du skal opplyse om inntekten i din danske skattemedling via TastSelv på skat.dk eller sende inn "Oplysningsskema for udenlandsk indkomst - Blanket 04.012"

Betaling av skatt

Om du skal betale skatt i Danmark på trygdeytelser som du får fra et annet nordisk land, trekker utbetaleren ikke dansk skatt av ytelsene. Du må derfor selv henvende deg til Skattestyrelsen og sørge for at inntekten blir forskuddsregistrert. Du kan betale skatten enten som et trekk i danske inntekter via "forskudsopgørelsen" eller som B-skatt. Når året er slutt, skal du opplyse om inntekten i det danske "oplysningsskema".

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige