Bor du i et annet nordisk land og eier fast eiendom i Danmark?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og eier fast eiendom i Danmark. Med fast eiendom menes her enebolig, tomannsbolig, selveierleiligheter og feriebolig.

Informasjonen gjelder bare skattlegging av fast eiendom.

Fast eiendom i Danmark

Bor du i et annet nordisk land og eier fast eiendom i Danmark, er du skattepliktig til Danmark for eiendommen og du  skal betale dansk "ejendomsværdiskat". Du skal også betale "ejendomsskat" (grundskyld) til den kommunen som boligen ligger i.

Inntekt ved utleie

Om du leier ut eiendommen, skal du betale skatt av overskuddet av utleien. Du finner mer informasjon på skat.dk – Bolig og ejendomme.

Salg av fast eiendom

Har du eid og brukt (bodd i) eiendommen slik at du oppfyller vilkårene for skattefri gevinst ved salg av boligen, er gevinsten skattefri i Danmark.

Du finner mer informasjon på skat.dk - Salg af bolig.

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige