Bor du i Danmark og eier fast eiendom i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor og er fullt skattepliktig i Danmark og som eier fast eiendom i et annet nordisk land.

Fast eiendom i annet nordisk land

Eier du fast eiendom i et annet nordisk land, er du skattepliktig for eiendommen i Danmark. I Danmark skal både eiendomsverdien og inntekten fastsettes etter danske regler. Dette gjelder uavhengig av hvordan eiendommen skattlegges i utlandet.

Eiendomsverdien

Det skal alltid fastsettes en verdi på eiendommen du eier i utlandet. Det kan tas utgangspunkt i salgsverdien der eiendommen ligger. Skattestyrelsen skal ha opplysninger om hva slags eiendom det er (fritidseiendom, tomt mv.), hvilket land den ligger i, når den ble kjøpt (dato), kjøpesum og nåværende salgsverdi. Du kan se hvilke opplysninger du skal gi på blankett 04.053.

Eiendomsverdien skal legges til grunn ved beregningen av "ejendomsværdiskatten". "Ejendomsværdiskatten" er i utgangpunktet 10 promille av den fastsatte eiendomsverdien. Du finner mer informasjon på skat.dk.

Har du betalt en tilsvarende skatt i det landet der boligen ligger, kan du få fradrag for det beløpet i den danske "ejendomsværdiskatten". Fradraget kan ikke overstige den "ejendomsværdiskat" som er fastsatt i Danmark.

Inntekt ved utleie

Leier du ut boligen i utlandet, skal utleieinntekten skattlegges etter danske regler, dvs. at leieinntekter og driftsutgifter skal føres i selvangivelsen på samme måte som for eiendommer som ligger i Danmark.

Har du betalt skatt av leieinntekten i det landet der boligen ligger, kan du få fradrag i dansk skatt for den skatt som du har betalt i det andre landet (kreditfradrag). Fradraget kan ikke overstige den forholdsmessige delen av den danske skatten som faller på inntekten i utlandet.

Gevinst ved salg av eiendom som har vært leid ut

Gevinst ved salg av fast eiendom i et annet nordisk land er skattepliktig i Danmark etter de danske skatteregler. Tap ved salg av fast eiendom i et annet nordisk land er fradragsberettiget hvis gevinsten hadde vært skattepliktig.

Skattlegges du for gevinsten i Danmark, kan du kreve fradrag i dansk skatt for den skatten på gevinsten som du har betalt i det andre nordiske landet (kreditfradrag). Fradraget i skatt kan ikke overstige den forholdsmessige delen av den norske skatten som faller på inntekten i utlandet.

Har du eid og brukt (bodd i) eiendommen slik at du oppfyller vilkårene for skattefri gevinst ved salg av boligen, er gevinsten skattefri i Danmark. Da kan du ikke kreve fradrag for skatt som du har betalt på gevinsten i et annet nordisk land. Du kan heller ikke kreve fradrag hvis du har et tap.

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige