Bor du i et annet nordisk land og arbeider som artist eller idrettsutøver i Danmark?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og arbeider som artist eller idrettsutøver i Danmark. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av lønnsinntekt. 

Skattlegging i Danmark

Bor du i et annet nordisk land og arbeider som artist eller idrettsutøver i Danmark, betaler du vanligvis skatt i Danmark.

Du skal henvende deg til Skattestyrelsen i Danmark for å få et skatteregistreringsnummer og et skattekort. Du skal levere skattemelding i Danmark.

Det finnes ikke særskilte regler om skattlegging av artister. Reglene er således de samme som beskrevet under "Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Danmark for en privat arbeidsgiver". 

Begrenset skattepliktig

Du er begrenset skattepliktig i Danmark når du arbeider i Danmark som artist eller idrettsutøver og bor i et annet land.

Fullt skattepliktig

Du kan være fullt skattepliktig i Danmark på grunn av at du disponerer en bolig i Danmark, eller overnatter her så mange dager at du blir skattepliktig på grunnlag av regler om opphold. Se under "Generell informasjon - Full skatteplikt". Din lønnsinntekt skattlegges etter de alminnelige regler.   

Skattlegging i bostedslandet

Du er fortsatt fullt skattepliktig i ditt bostedsland, noe som betyr at inntekten også er skattepliktig der.

Du skal ta med inntekten i din skattemelding i bostedslandet. Blir inntekten skattlagt både i Danmark og ditt bostedsland, skal det ved skattleggingen i bostedslandet tas hensyn til at inntekten er skattlagt i Danmark.

Grensegjengerregler

Grensegjengerregelen mellom Sverige og Danmark har opphørt. Det finnes dog en overgangsregel for dem som var grensegjengere den 1. januar 1997 og fremdeles oppfyller vilkårene for å omfattes av reglene.

Det finnes også en ny grensegjengerregel i intern dansk rett. Denne regelen innebærer at en person som er begrenset skattepliktig i Danmark kan skattlegges etter de reglene som gjelder for fullt skattepliktige personer. Se under "Generell informasjon - Begrenset skatteplikt"

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige