Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Danmark for en offentlig arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og arbeider i Danmark for en offentlig arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av lønnsinntekt. 

Definisjon på en offentlig arbeidsgiver

Du har offentlig arbeidsgiver når du er ansatt av staten, en region, en kommune eller en offentligrettslig institusjon, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighet i de øvrige nordiske land. Statlige universiteter og høyskoler i andre land enn Finland, anses som offentlige arbeidsgivere. De finske universitetene anses som private arbeidsgivere. Et aksjeselskap som eies av staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbeidsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbeidsgiver når virksomheten må anses som forretningsvirksomhet.

Se her om du har en privat arbeidsgiver.

Dansk offentlig arbeidsgiver

Arbeider du i Danmark for en dansk offentlig arbeidsgiver, betaler du vanligvis skatt i Danmark. Utføres arbeidet i bostedslandet skal du vanligvis skattlegges for den delen av lønnen i bostedslandet.

Offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i et annet nordisk land

Arbeider du i Danmark for en offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i et annet nordisk land, skal lønnen vanligvis skattlegges i det landet der arbeidsgiveren er hjemmehørende.

Lønnen er da ikke skattepliktig i Danmark og du skal ikke levere skattemelding i Danmark.

Skattlegging i Danmark

Begrenset skattepliktig

Du er begrenset skattepliktig i Danmark, når du arbeider i Danmark for en dansk offentlig arbeidsgiver og bor i et annet land. Din lønnsinntekt fra den danske arbeidsgiveren skattlegges i Danmark når arbeidet er utført her. Reglene om fradrag og personfradrag samt grensegjengerregelen og særregler for Danmark/Sverige er beskrevet under "Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Danmark for en privat arbeidsgiver".

Du skal henvende deg til Skattestyrelsen i Danmark for å få et skatteregistreringsnummer og et skattekort. Du skal levere skattemelding i Danmark.

Fullt skattepliktig

Du kan være fullt skattepliktig i Danmark på grunn av at du disponerer en bolig i Danmark, eller overnatter her så mange dager at du blir skattepliktig på grunnlag av regler om opphold. Se under "Generell informasjon - Full skatteplikt".

Din lønnsinntekt fra en offentlig arbeidsgiver skattlegges etter de alminnelige regler.  Du skal levere skattemelding i Danmark.

Skattlegging i bostedslandet

Du er fortsatt fullt skattepliktig i ditt bostedsland, noe som betyr at inntekten også er skattepliktig der.

Du skal ta med inntekten i din skattemelding i bostedslandet. Blir inntekten skattlagt både i Danmark og ditt bostedsland, skal det ved skattleggingen i bostedslandet tas hensyn til at inntekten er skattlagt i Danmark.

Grensegjengerregler

Grensegjengerregelen mellom Sverige og Danmark har opphørt. Det finnes dog en overgangsregel for dem som var grensegjengere den 1. januar 1997 og fremdeles oppfyller vilkårene for å omfattes av reglene.

Det finnes også en ny grensegjengerregel i intern dansk rett. Denne regelen innebærer at en person som er begrenset skattepliktig i Danmark kan skattlegges etter de reglene som gjelder for fullt skattepliktige personer. 

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige