Bor du i Danmark og arbeider i et annet nordisk land for en offentlig arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som bor i Danmark og arbeider i et annet nordisk land for en offentlig arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av lønnsinntekt. 

Definisjon av "offentlig arbeidsgiver"

Du har offentlig arbeidsgiver når du er ansatt av staten, en region, en kommune eller en offentligrettslig institusjon, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighet i de øvrige nordiske land. Statlige universiteter og høyskoler i andre land enn Finland, anses som offentlige arbeidsgivere. De finske universitetene anses som private arbeidsgivere. Et aksjeselskap som eies av staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbeidsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbeidsgiver når virksomheten må anses som forretningsvirksomhet.

Dersom du ikke har en offentlig arbeidsgiver, skal du skattlegges etter de reglene som er beskrevet under "Bor du i Danmark og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver?"

Dansk offentlig arbeidsgiver

Arbeider du i et annet nordisk land og mottar lønn fra en dansk offentlig arbeidsgiver, skal lønnen bare skattlegges i Danmark.

Offentlig arbeidsgiver hjemmehørende i et annet nordisk land

Arbeider du i et annet nordisk land for en offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i det landet der du arbeider, skal lønnen skattlegges der. Utfører du derimot ditt arbeid helt eller delvis i Danmark, så skattlegges du vanligvis for denne delen i Danmark.

Skattlegging i Danmark

Når du bor i Danmark, er du fullt skattepliktig i Danmark og du skal ta med alle inntekter både fra Danmark og utlandet i din skattemelding.

Dobbeltbeskatning av den utenlandske inntekten unngås ved at den danske skatten blir satt ned med den del av skatten som forholdsmessig faller på den utenlandske inntekten.

Du må sende inn en skattemelding med opplysninger om dine inntekter og fradrag hvert år. I noen tilfeller får du automatisk tilsendt et skatteoppgjør (”årsopgørelse”). I andre tilfeller må du selv fylle ut en skattemelding for å få et korrekt skatteoppgjør. Du kan levere skattemeldingen på skatt.dk/tastselv der du kan logge inn med NemID eller TastSelv-kode.

Når du har inntekter fra utlandet, får du en utvidet skattemelding med egne poster for inntekter fra utlandet. Du må selv opplyse om dine utenlandske inntekter i postene på skattemeldingen.

Du må gi opplysninger om lønnsinntekten fra din utenlanske arbeidsgiver og eventuelle fradrag som knytter seg til lønnsinntekten, f.eks. reisefradrag. Dette kan du gjøre på skat.dk/tastselv.

For mer informasjon se "Generell informasjon - Skattemelding" eller skatt.dk – "Bor du i Danmark og arbejder i udlandet".

Velg det andre landet her:   Island | Norge | Finland | Sverige