Býrð þú í Danmörku en starfar í öðru norrænu landi fyrir einkaaðila?

Eftirfarandi á við þig sem ert búsettur í Danmörku og vinnur í öðru norrænu landi fyrir einkaaðila. Upplýsingarnar varða eingöngu skattlagningu launatekna þinna.

Upplýsingarnar eiga ekki við þig sem vinnur hjá opinberum aðila, vinnur sem sjómaður, vinnur um borð í flugvél, vinnur á dönsku eða norsku landgrunni eða hefur tekjur sem lista- eða íþróttamaður.

Vinnuveitandi þinn er frá vinnulandinu

Þú átt að greiða skatt af launatekjum þínum í vinnulandinu.  Ákveðnar undantekningar eru á þessari reglu, sjá hér að neðan undir fyrirsögninni „sérreglur“.

Vinnuveitandi þinn er frá öðru landi en vinnulandinu

Þú átt að greiða skatt af launatekjunum í vinnulandinu ef eitt af eftirtöldum skilyrðum er uppfyllt:

  • þú dvelur lengur en 183 daga í vinnulandinu á 12 mánaða tímabili
  • vinnuveitandi þinn er með fasta starfsstöð í vinnulandinu
  • þú ert leigður út til fyrirtækis í vinnulandinu

Þú átt að greiða skatt í Danmörku ef ekkert af ofannefndum skilyrðum er uppfyllt. Ákveðnar undantekningar eru á þessari reglu, sjá hér að neðan undir fyrirsögninni „sérreglur“.

Þegar þú greiðir skatt og ert tryggður í almannatryggingakerfi í vinnulandinu, greiðir þú ekki skatt í Danmörku af sömu launatekjum, en tekjurnar á að tilgreina á framtali í Danmörku og þær eru teknar með í álagningarútreikninginn svo hægt sé að finna út hvaða skattprósentu á að nota við álagningu annarra danskra tekna.

Ef þú ert tryggður í almannatryggingakerfi Danmerkur eiga tekjurnar að skattleggjast í Danmörku og gefið verður kredit (frádráttur) sem samsvarar þeim skatti af tekjunum sem þú greiddir í hinu norræna landinu. Frádrátturinn getur ekki verið hærri en sá skattur sem þú hefðir greitt í Danmörku ef teknanna hefði verið aflað þar.

Sérreglur

Samgöngur yfir Eyrarsund

Ef þú býrð í Danmörku og starfar við viðhald og rekstur samgangna yfir Eyrarsund greiðir þú skatt af launatekjunum í Danmörku, jafnvel þó vinnan fari fram í Svíþjóð.

Skattlagning í Svíþjóð vegna vinnu sem fer fram í Danmörku eða einhverju öðru landi

Þú átt að greiða skatt í Svíþjóð af launum vegna vinnu sem fer fram í Danmörku eða einhverju öðru landi ef öll eftirtalin skilyrði eru uppfyllt:

  • þú vinnur minnst helming vinnutíma þíns í Svíþjóð á hverju þriggja mánaða tímabili fyrir sænskan vinnuveitanda eða vinnuveitanda með fasta starfsstöð í Svíþjóð og vinna þín í Svíþjóð fer fram á hinni föstu starfsstöð.
  • vinnan fer fram á heimili þínu í Danmörku, á vinnuferðum eða í öðru tímabundnu starfi
  • Þegar þú vinnur í einhverju öðru landi verður vinnan að vera vinnuferðir eða önnur tímabundin störf

Önnur mál sem fjallað er um í samningnum eru frádrættir vegna kostaðar af ferðum yfir Eyrarsundsbrúnna og frádrættir vegna greiðslna í lífeyrissjóði.

Vinna um borð í lest sem gengur milli Danmerkur og Svíþjóðar

Ef þú býrð í Danmörku og vinnur um borð í lest sem aðeins gengur milli Danmerkur og Svíþjóðar átt þú að greiða skatt í Danmörku.

Sé vinnuveitandi þinn sænskur átt þú einnig að greiða skatt í Svíþjóð af sömu tekjum.
Þú þarft alltaf að gera grein fyrir sænsku tekjunum í Danmörku. Ef þú greiðir skatt í báðum löndunum er það Danmörk sem á að taka tillit til þess skatts sem þú hefur greitt í Svíþjóð.

Stjórnarlaun

Þú átt að greiða skatt í Danmörku ef þú færð greiðslu vegna stjórnarvinnu (stjórnarlaun) í félagi í öðru norrænu landi. Tekjurnar eru einnig skattlagðar í því landi sem félagið er staðsett í. Þarna skiptir ekki máli hvar vinnan fór fram.

Þegar þú hefur greitt skatt í báðum löndunum er það Danmörk sem á að taka tillit til þess skatts sem þú greiddir í hinu norræna landinu. Frádráttur getur aldrei orðið hærri en sú upphæð sem samsvarar dönskum skatti af tekjum þínum.

Almannatryggingar

Það eru sérstakar reglur sem segja til um hvar þú átt að vera tryggður. Þú þarft að hafa samband við borger.dk  eða tryggingastofnun í því landi sem þú vinnur í til að fá nánari upplýsingar.

Veldu hitt landi hr:   Ísland | Noregur | Finnland | Svíþjóð