Eksempler på skatteberegning for indkomstårene 2021 og 2020

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- og pensionsindkomster for en person som er bosat i Danmark.

Eksempler på skatteberegning 2021

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- og pensionsindkomster for en person som er bosat i Danmark.

Beregningen gælder for dig som:

 • bor i Danmark hele året
 • er 18 år, ugift og uden barn som du forsørger
 • kun har løn- eller pensionsindkomster i Danmark
 • ikke betaler kirkeskat

Der er i beregningen anvendt skatteprocenten for Københavns Kommune for 2021.

Nedenstående tabel viser skatten for en person som kun har lønindkomst:

Skatteberegning 2021
Bruttoløn pr. år Arbejdsmarkedsbidrag Beskæftigelsesfradrag Jobfradrag Samlet skat
  8% 10,60% 4,50%  
    40.600 2.600  
         
120.000   9.600 12.720     29.447
240.000 19.200 25.440 1.787   75.239
480.000 38.400 40.600 2.600 169.926
600.000 48.000 40.600 2.600 220.251
         

Nedenstående tabel viser skatten for en person som kun har pension:

       
Årlig pension       Samlet skat
120.000         26.322
240.000         69.414
480.000       155.598
600.000       206.970

Satsen for arbejdsmarkedsbidrag er 8 %.

I beregningerne er der taget højde for beskæftigelsesfradrag der udgør 10,60 procent af bruttoløn, dog højest DKK 40.600, samt jobfradrag på 4,5 procent af indkomsten over DKK 195.800 kr., dog højest DKK 2.600.

Der kan være skattemæssige fradrag som kan have virkning for beregning af skatten, afhængig af personlige forhold. Du kan foretage en skatteberegning.

Eksempler på skatteberegning 2020

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- og pensionsindkomster for en person som er bosat i Danmark

Beregningen gælder for dig som:

  • bor i Danmark hele året
  • er 18 år, ugift og uden barn som du forsørger
  • kun har løn- eller pensionsindkomster i Danmark
  • ikke betaler kirkeskat

Der er i beregningen anvendt skatteprocenten for Københavns Kommune for 2020.

Nedenstående tabel viser skatten for en person som kun har lønindkomst:

Skatteberegning 2020
Bruttoløn pr. år Arbejdsmarkedsbidrag Beskæftigelsesfradrag Jobfradrag Samlet skat
  8% 10,50% 4,50%  
    39.400 2.600  
         
120.000   9.600 12.600     29.547
240.000 19.200 25.200 1.989   75.320
480.000 38.400 39.400 2.600 170.284
600.000 48.000 39.400 2.600 222.679
         

Nedenstående tabel viser skatten for en person som kun har pension:

       
Årlig pension       Samlet skat
120.000         26.393
240.000         69.485
480.000       155.669
600.000       209.111

Satsen for arbejdsmarkedsbidrag er 8 %.

I beregningerne er der taget højde for beskæftigelsesfradrag der udgør 10,50 procent af bruttoløn, dog højest DKK 39.400, samt jobfradrag på 4,5 procent af indkomsten over DKK 195.800 kr., dog højest DKK 2.600.